Julkaisun kansi

Yhteisesti sovitut toimintamallit ja pelisäännöt kuntien johtamisessa

Tekijät
Rinta-aho Riina, Majava Jarkko & Antila Anni
Julkaisupäivä
Kuvaus
Minkälaista käytöstä me hyväksymme kunnassamme toisiamme kohtaan? Entä millainen on meidän kuntamme keskustelukulttuuri? Mitä tehdä silloin, kun joku kunnassa käyttäytyy epäasiallisesti tai päätöksentekoilmapiiri on niin tulehtunut, ettei asiallista keskustelua voida käydä? Entä miten voitaisiin parantaa kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden keskinäistä vuorovaikutusta?

Useassa kunnassa päädytään sopimaan kunnan johtamisen ja päätöksenteon tueksi erilaisista yhteisistä toimintamalleista. Näitä ovat olla esimerkiksi pelisääntösopimukset ja huoneentaulut, joissa yleensä sovitaan luottamushenkilötyön painopisteet ja vuosittaiset teemat, yhteistyösuhteet ja tiedonkulkuun liittyvät periaatteet. Toisaalta ne voivat olla myös valtuustosopimuksia, joissa sovitaan usein niistä asioita, jotka valtuustokauden aikana toteutetaan ja joista tehdään päätökset.

Tässä oppaassa esitetään erilaisia ideoita ja vaihtoehtoja kunnan päätöksenteko- ja keskusteluilmapiirin parantamiseksi. Oppaassa annetaan neuvoja itse prosessin aloittamiseen, sen läpivientiin onnistuneesti siihen, mitä sisältöä toimintamalleihin voidaan sopia mukaan. Lisäksi perehdytään lyhyesti luottamushenkilöiden toimintaa koskevaan lainsäädäntöön. Mukana on myös esimerkkejä kunnista, joissa on otettu käyttöön jokin toimintamalli. Opas on laadittu osana Uuden sukupolven organisaatiot ja johtaminen -verkostoprojektia (2021–2022).
Julkaisupäivä
Tiedoston koko
5,2 Mt
ISBN
978-952-293-837-4
Sivumäärä
24
Kustantaja
Suomen Kuntaliitto