Kuvaus
Tässä raportissa tarkastellaan kunnallisten luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden näkemyksiä luottamushenkilötyöstä ja kunnallisesta päätöksenteosta 42 suomalaisessa kunnassa. Raportti perustuu syksyllä 2020 tehtyyn kuntapäättäjäkyselyyn, joka toteutettiin osana Suomen Kuntaliiton Erilaistuva KuntaSuomi 2025 -tutkimusohjelmaa. Raportissa hyödynnetään myös aineistoja aikaisemmista vastaavista päättäjäkyselyistä. Aineisto antaa yleiskuvan kunnallisen päätöksenteon tilasta murrosvaiheessa ennen sote-uudistuksen toteutumista ja kuntien tehtäväkentän isoa muutosta.

Raportti koostuu kymmenestä luvusta. Ensimmäinen luku sisältää tietoja kyselystä ja siihen vastanneista. Toisessa luvussa tarkastellaan kuntavaaliehdokkuuteen vaikuttavia asioita sekä luottamushenkilöiden ehdokkuushaluja. Kolmas luku käsittelee luottamushenkilötyön edellytyksiä, muun muassa päättäjien ajankäyttöä ja luottamushenkilöpalkkioita. Neljännen luvun aiheena on kunnan päätöksentekoilmapiiri ja siihen vaikuttavat asiat. Raportin viidennessä luvussa selvitetään päättäjien näkemyksiä vaikutusvallasta ja vaikuttamisesta ja kuudennessa luvussa luottamushenkilöihin kohdistuvaa häirintää ja uhkailua. Seitsemännessä luvussa tarkastellaan päättäjien arvioita valtuustokauden 2021–2025 tärkeimmistä kysymyksistä. Kahdeksas luku käsittelee päättäjien näkemyksiä kunnan elinvoimaisuuden kehittämisestä ja kestävän kehityksen edistämisestä. Raportin yhdeksässä luvussa tarkastellaan päättäjien arvioita kuntatalouden tasapainottamisen keinoista. Kymmenes ja viimeinen luku esittelee luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden näkemyksiä kunnallisen demokratian kehittämisestä.

Julkaisussa on 96 sivua.
Julkaisupäivä
Tiedoston koko
2,3 Mt
ISBN
978-952-293-851-0
ISSN
2490-0699
Sivumäärä
96
Kustantaja
Suomen Kuntaliitto
ISSN
2490-0699