Julkaisun kansi

Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset vuonna 2021

Tekijät
Pernu Maria, Nemlander Anu
Julkaisupäivä
Kuvaus
Kainuu, Kauniainen, Kirkkonummi, Lohja, Porvoo, Salo, Sipoo

Kuntaliiton vuodesta 2001 lähtien julkaisemien keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannusvertailujen aikasarja päättyy vuoden 2021 kustannustietojen keruuseen sekä julkaisuihin. Aikasarjassa ehti tulla 20 vuotta täyteen ja vertailussa mukana olleiden kuntien ja kuntayhtymien määrä on vuosien varrella vaihdellut. Vuoden 2023 alusta voimaan tulevassa sote-uudistuksessa kuntien sosiaali- ja terveystoimen hallinnot yhdistyvät hyvinvointialueiksi, joten kuntakohtainen tiedonkeruu tällä sabluunalla jää historiaan.

Koronapandemian tuomat vaikutukset näkyvät kuntataloudessa niin ylimääräisinä välillisinä ja välittöminä kustannuksina kuin myös paineina palvelujen järjestämiseen erityisesti sosiaalihuollossa vastaten lastensuojelun ja mielenterveyspalveluiden kasvaneeseen kysyntään. Suurimmat kustannukset aiheutuvatkin juuri sosiaalihuollon sekä erikoissairaanhoidon palveluista. Kunnat ovatkin tässä julkaisussa tuoneet osittain esille myös koronasta aiheutuneita kustannuskertymiä.

Vertailussa mukana olleiden keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen ikävakioimattomat kokonaiskustannukset ovat yhteensä noin 1,14 mrd euroa. Ikävakioidut kustannukset olivat 3 869 euroa asukasta kohden. Vaikka kuntakohtaisesti kustannusten muutos on ollut osittain suurta, kuitenkin vuoden 2021 rahan arvoon suhteutettuna kustannusten kasvu oli hyvin vähäistä, yhteensä 0,4 %. Keskisuurissa kunnissa ja Kainuun kuntayhtymässä yli 65-vuotiaiden väestöosuus oli yhä keskimääräistä enemmän verrattuna koko maan väestöön.
Julkaisupäivä
Tiedoston koko
1,2 Mt
ISBN
978-952-293-847-3
Sivumäärä
90
Kustantaja
Suomen Kuntaliitto