Julkaisun kansi

Hankittavien palvelujen sopimusehdot ja varautuminen sopimuksen päättymiseen

Tekijät
Sorvettula Johanna (toim.)
Julkaisupäivä
Kuvaus
Opas sote-järjestämislain 15 §:n tulkinnasta hyvinvointialueille

Tämän oppaan tarkoituksena on kartoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetussa laissa (612/2021) edellytettyjä välttämättömiä sopimusehtoja (15 §), jotka täydentävät lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Oppaassa on myös valikoima erityyppisiä sopimusehtolausekkeita. Lisäksi opas toimii hyvinvointialueilla muistilistana sopimuksia ja hankintoja tekeville. Opas on laadittu Kuntaliiton ja hyvinvointialueiden yhteistyössä. Julkaisun työstämisestä on vastannut Johanna Sorvettula.

Oppaassa on 85 sivua.
Julkaisupäivä
Tiedoston koko
1,9 Mt
ISBN
978-952-293-867-1
Sivumäärä
85
Kustantaja
Suomen Kuntaliitto