Julkaisun kansi

Hyvinvointialueuudistuksen vaikutukset varautumisen tukeen sekä häiriötilannekuvaan

Tekijät
Kuntaliitto
Julkaisupäivä
Kuvaus
Kuntien ja hyvinvointialueiden yhdyspintojen muutostukiprojekti

Alueellinen, 22 pelastuslaitokseen, nojautuva pelastustoimi siirtyy vuoden 2023 alusta osaksi perustettavia hyvinvointialueita (HVA). Näille alueille siirtyy aiemmin kuntien rahoittamana pelastustoimen lisäksi sosiaali- ja terveydenhuolto.

Raportissa tarkastellaan kahta pelastustoimen kunnille tuottamaa varautumisen kokonaisuutta: häiriötilannekuvaa sekä kuntien varautumisen tukemista.

Ensimmäisessä osassa luodaan katsaus näiden kahden kokonaisuuden nykytilaan. Tämän jälkeen tarkastellaan näihin kahteen osa-alueeseen liittyviä muutoksia sekä kehittämismahdollisuuksia osana hyvinvointialuevalmistelua.
Julkaisupäivä
Tiedoston koko
616 kt
Sivumäärä
19
Kustantaja
Suomen Kuntaliitto