Julkaisun kansi

Luottamuksen kipukohdat kunta-valtiosuhteessa

Tekijät
Sini Sallinen, Marianne Pekola-Sjöblom & Ville Nieminen
Julkaisupäivä
Kuvaus
Uutta kunnista -julkaisu nro 1/2023

Kuntien ja valtion välinen suhde on lähtökohtaisesti jännitteinen. Valtion tehtävä on ohjata kuntia, vaikka kunnille on annettu itsehallinto ja verotusoikeus. Suhdetta voidaan verrata esimiehen ja alaisen väliseen suhteeseen. Toimiva kunta-valtiosuhde on ennen kaikkea tunnetta ja kokemusta luottamuksesta. Tässä selvityksessä pureudutaan juuri kuntajohtajien kokemaan, valtioon ja valtion eri toimijoihin kohdistuvaan luottamukseen ja epäluottamukseen.

Julkaisussa kuvataan kunnanjohtajien ja kuntien puheenjohtajien kokemuksia kuntien ja valtion välisestä luottamussuhteesta muutamien Kuntaliitossa toteutettujen kyselytutkimusten pohjalta sekä tehdään poimintoja viimeaikaisista aihetta käsittelevistä tutkimuksista.
Julkaisupäivä
Tiedoston koko
2,7 Mt
ISSN
2342-2157
Sivumäärä
32
Kustantaja
Suomen Kuntaliitto
ISSN
2342-2157