Kuvaus
Jokaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava hallintosääntö (kuntalaki 410/2015, 90 §). Hallintosäännössä annetaan lain mukaan tarpeelliset määräykset ainakin kunnan hallinnon ja toiminnan järjestämisestä, päätöksenteko- ja hallintomenettelystä ja valtuuston toiminnasta. Hallintosääntö on siis kunnan hallinnon ja toiminnan keskeisin ohjausväline.

Kuntaliiton hallintosääntömalli on laadittu täyttämään kuntalain 90 §:n mukaiset vähimmäisedellytykset. Hallintosääntömallimme on laadittu kunnan toiminnan näkökulmasta, mutta malli on lähes sellaisenaan sovellettavissa myös kuntayhtymissä.

Kaksikielisen kunnan ja kuntayhtymän hallintosääntöön tulee ottaa tarpeelliset määräykset, joilla edistetään kielilaissa turvattujen kielellisten oikeuksien toteutumista. Kunnissa ja kuntayhtymissä, joissa noudatetaan saamen kielilakia, voidaan soveltaa hallintosääntömallin kaksikielisiä kuntia koskevia määräyksiä soveltuvin osin.

3. uudistettu, täydennetty painos
Julkaisupäivä
Painos
3. uudistettu, täydennetty painos
Tiedoston koko
2,9 Mt
ISBN
978-952-293-887-9
Sivumäärä
126
Kustantaja
Kuntaliitto