Julkaisun kansi

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen kunnassa

Tekijät
Kirsi Lamberg & Alexander Eriksson
Julkaisupäivä

Aihealueet

Kuvaus
Kunnan viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden tulee tehdä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Ilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa.

Päivittämämme julkaisu ohjeistaa kuntia ja luottamushenkilöitä sidonnaisuuden määritelmässä, ilmoituksen tekemisessä sekä sidonnaisuusrekisterin ylläpidossa.

Ohjeistusta voidaan hyödyntää myös hyvinvointialueilla. Sääntely on olennaisilta osiltaan samanlaista.

Julkaisumme lopussa on liitteenä malli sidonnaisuusilmoitukseksi.
Julkaisupäivä
Painos
3. täydennetty painos
Tiedoston koko
2,1 Mt
ISBN
978-952-293-893-0
Sivumäärä
18
Kustantaja
Kuntaliitto