Julkaisun kansi

Kuntien johtavien viranhaltijoiden tunteet ja kokemukset poliittisessa päätöksentekoprosessissa

Tekijät
Jenni Sipilä
Julkaisupäivä
Kuvaus
Uutta kunnista -julkaisu nro 2/2023

Kuntien johtavat viranhaltijat, joiksi tässä tutkimusraportissa lasketaan kuntien johtoryhmien jäseninä toimivat viranhaltijat, valmistelevat jatkuvasti asioita demokraattista päätöksentekoa varten.

Tutkimusraportissa selvitetään, millaisena kuntien johtavat viranhaltijat kokevat roolinsa demokraattisen päätöksenteon valmistelijoina sekä minkälaisia tunteita päätösten valmistelu ja yhteistyö luottamushenkilöiden kanssa viranhaltijoissa herättää. Tutkimusraportissa esitetyt alustavat tulokset ja havainnot ovat osa valmisteilla olevaa kuntien johtavien viranhaltijoiden demokraattiseen päätöksentekoon liittyviin kokemuksiin keskittyvää väitöstutkimusta.

Tutkimuksen tarkoituksena on auttaa kuntien poliittista johtoa ymmärtämään paremmin viranhaltijoiden työtä ja käyttämään heidän työpanostaan taitavammin. Tätä kautta on mahdollista saada aikaan laadukkaampaa päätöksenteon valmistelua ja päätöksiä. Lisäksi tutkimustulokset antavat johtaville viranhaltijoille mahdollisuuden reflektoida omia ajatuksia ja työtapojaan sekä kehittää omaa työskentelyään. Samalla toivottavasti lisätään johtavien viranhaltijoiden työhyvinvointia ja motivaatiota.

Tutkimusraportti pohjautuu marraskuussa 2021 kaikille Manner-Suomen kuntien johtaville viranhaltijoille toteutettuun kyselytutkimukseen.
Julkaisupäivä
Tiedoston koko
3 Mt
ISSN
2342-2157
Sivumäärä
27
Kustantaja
Suomen Kuntaliitto
ISSN
2342-2157