Julkaisun kansi

Kunnan omistajapoliittiset linjaukset

Tekijät
Sari Korento (toim.)
Julkaisupäivä

Aihealueet

Kuvaus
Tämä suositus on tarkoitettu taustamateriaaliksi kunnille niiden laatiessa omia omistajaohjauksen periaatteitaan ja omistajapoliittisia linjauksiaan. Suosituksessa tuodaan esiin niitä asioita, joita omistajaohjauksen periaatteissa ja omistajapoliittisissa tulisi yleensä käsitellä, mutta ei oteta kantaa niiden sisältöön.

Omistajapoliittisten linjausten tarkoituksena on tukea kunnan strategian toteutusta. Periaatteissa määritellään kunnan pääoman ja eri omaisuuserien omistukseen, hankintaan ja käyttöön liittyvän päätöksenteon periaatteet. Linjausten tavoitteena on turvata päätöksenteon järjestelmällisyys, pitkäjänteisyys ja tämän seurauksena pääomien tehokas käyttö sekä kuntakonsernin kokonaisetu.

Omistajapolitiikka on kunnan johtamisen väline. Se luo puitteet kunnan menestykselliselle toiminnalle. Omistajapoliittisissa linjauksissa määritellään kunnan periaatteet omistajana, mitä kunta omistaa, millaisia tavoitteita omistukselle asetetaan ja kuka omaisuuden arvosta ja käytöstä vastaa sekä miten omistajapolitiikan seuranta ja valvonta on järjestetty.
Julkaisupäivä
Tiedoston koko
4,9 Mt
ISBN
978-952-293-906-7
Sivumäärä
36
Kustantaja
Suomen Kuntaliitto