Julkaisun kansi

Esi- ja perusopetuksen koulukuljetukset 2022-2023

Tekijät
Mari Sjöström, Jarkko Lahtinen & Kati Korteniemi
Julkaisupäivä
Kuvaus
Kuntaliiton kokoamaan raporttiin on kerätty Manner-Suomen kunnista esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksia koskevaa tietoa vuodelta 2022 ja 2023. Vastaavanlainen raportti on julkaistu viimeksi vuonna 2022.

Raportti koostuu kolmesta osiosta. Ensimmäiseen osioon on koottu tietoa Kuntaliiton syksyllä 2023 tekemästä koulukuljetuskyselystä koskien esiopetusta ja perusopetusta. Kysely lähetettiin kaikkiin Manner-Suomen kuntiin. Sen avulla selvitettiin mm. kuntien kuljetuskäytänteitä ja -periaatteita, yhteistyötapoja sekä kuljetuspalveluiden saatavuutta yleisesti. Toiseen osioon on koottu tietoa kaksi-vuotista esiopetusta järjestäneiltä kunnilta kuljetuskustannuksista. Kolmas osio sisältää ajankohtaista tietoa esi- ja perusopetuksen oppilasmääristä vuonna 2023 ja kuljetuskustannuksista vuonna 2022. Nämä tiedot on kerätty Opetushallituksen virallisista tietokannoista.
Julkaisupäivä
Tiedoston koko
658 kt
ISBN
978-952-293-908-1
Sivumäärä
48
Kustantaja
Kuntaliitto