Julkaisun kansi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävät kunnissa

Tekijät
Sami Niemi (toim.)
Julkaisupäivä
Kuvaus
Tässä julkaisussa tarkastellaan kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuutta. Julkaisu on ensimmäinen osa kolmiosaista kokonaisuutta, jossa tarkastellaan kuntien, hyvinvointialueiden ja niiden keskinäisen yhteistyön roolia ja tehtäviä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Määrittelydokumenteissa käsitellään myös hyvinvointikertomusten ja erilaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvien suunnitelmakokonaisuuksien laatimiseen liittyviä asioita.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kuntien lakisääteinen tehtävä. Siitä on säädetty kuntalain 1 §:ssä siten, että niillä on yleinen velvoite edistää asukkaidensa hyvinvointia. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetussa laissa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä on tarkemmin säädetty kuntien tehtävistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Myös hyvinvointialueilla on saman tyyppinen vastuu edistää hyvinvointia ja terveyttä osana omaa toimintaansa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on siis keskeinen yhdyspinta eli yhteistyötä vaativa kokonaisuus kuntien ja hyvinvointialueiden välillä.  
Julkaisupäivä
Tiedoston koko
3 Mt
ISBN
978-952-293-913-5
Sivumäärä
56
Kustantaja
Kuntaliitto