Vähemmän byrokratiaa, paikallisesti paremmin toimivia palveluja

Tekijät
Kuntaliitto
Julkaisupäivä
Kuvaus
Kuntaliiton kooste kaupunkien ja kuntien normien keventämisehdotuksista 2024

Maan hallitus kuuli kaupunkeja ja kuntia ja lupasi, että vuonna 2023 alkaneella hallituskaudella kevennetään toimintaa jäykistäviä normeja. Se merkitsee jokaiselle Suomen kaupungille ja kunnalle lisää joustoa toteuttaa asioita paikallisesti parhaalla ­mahdollisella tavalla. Mutta mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Kuntaliitto kutsui kaupungit ja kunnat normin­keruuseen. Valtiovarainministeriö keräsi ehdotuksia normien keventämiseksi ja erilaisiksi lakikokeiluiksi 1.12.2023–15.2.2024.

Keruun tuloksena oli yhteensä 468 normien kevennysideaa ja 57 kokeiluideaa eri sektorilainsäädännön keventämiseksi. Lisäksi esitettiin 178 ideaa VM:n digitalisaation esteitä kartoittavaan kyselyyn.

Kuntaliitto ehdottaa keskusteluun yhteensä 92 norminkevennystä kunnan eri toimialoilta. Tässä julkaisussa esiin nostettujen norminkevennysten toteuttamisella saavutettaisiin väljyyttä palvelujen tuottamiseen ja taloudellisia säästöjä sekä helpotettaisiin hallinnollista työtä ja osaavan työvoiman saatavuutta.
Julkaisupäivä
Tiedoston koko
8,5 Mt
Sivumäärä
60
Kustantaja
Kuntaliitto