Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteet 2019-2023

Kansallinen visio tulevaisuuden kunnasta

Kuntaliitto tavoittelee kansallista visiota tulevaisuuden kunnasta. Yhteistä käsitystä itsehallinnollisesta ja arvoviisaasta kunnasta tulee kehittää 

  • hallituskaudet ylittävästi
  • parlamentaarisesti
  • yhteistyössä kuntien kanssa.

Kunnallinen itsehallinto on kuntalaisten osallistumiseen perustuvaa toimintavapautta ja taloudellista liikkumavaraa. Kunnat luovat demokraattisen järjestelmämme perustan. 

Itsehallinnollinen kunta toimii kuntalaisten näkökulmasta viisaasti: päätökset ja valinnat tehdään kestävästi. Taloudellisten arvojen rinnalla myös hyvinvointiin ja ympäristöön liittyvät arvot painottuvat.

Erilaistuvien kuntien tarpeista lähtevää kunta-ja kaupunkipolitiikkaa sekä koko maan huomioivaa aluekehittämistä on toteutettava ja tuettava kansallisesti. 

Kuntien ja maakuntien keskeinen yhteinen tehtävä on kansalaisten hyvinvoinnin turvaaminen. Tähän on turvattava riittävät voimavarat.

lateral-image-left