Digiä kuntatyössä

Case 14: Digitaalinen löydettävyys keskiössä Espoon matkailun kehittämisessä

Digikanavat avaavat uusia mahdollisuuksia matkailupalvelujen markkinointiin ja myyntiin. Yritykset osallistuvat entistä enemmän matkailijoiden ”maan tavalla” -elämyksien tarjoamiseen ja hakevat uusia tapoja tuoda palveluitaan digitaalisesti esiin.

Espoossa vastikään päättynyt, työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama digitaalisen löydettävyyden ja ostettavuuden hanke on syventänyt kaupungissa näkemystä matkailun palvelujen entistä laajemmasta ”digitaalisesta läsnäolosta”. Kuntaliiton ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n Digiä kuntatyössä -sarjassa tutustuimme Espoon kaupungin matkailun kehittämisen tämänhetkisiin oppeihin.

Avaa kaikki

”Matkailun digikehittäminen on edennyt Espoossa viime vuosina harppauksin eteenpäin.”

- Tiina Backman, myynti- ja markkinointipäällikkö, Visit Espoo

lateral-image-left

Digitaalisuus matkailun muutostrendinä

Suomen kansallinen matkailustrategia kiteyttää keskeisiä matkailun kehittämisen painopisteitä tälle vuosikymmenelle, ja yhtenä neljästä pääpainopisteestä on ”digitaaliseen muutokseen vastaaminen”. Tätä painopistettä Espoossa on lähestytty selvittämällä digitaalisen löydettävyyden ja ostettavuuden mahdollisuuksia.

Digitaalinen ostettavuus tarkoittaa sitä, että tietyllä alueella matkailun palveluja tarjoavat yritykset löytyisivät verkosta ja alueelle tulevat vierailijat pystyisivät ostamaan palvelut digitaalisesti. Visit Espoolle tarjoutuu tässä työssä yhteiskehittäjän rooli; matkailun alueorganisaatio voi esimerkiksi työskennellä digitaalisten jakelu-, myynti- ja ostoalustoja tarjoavien yritysten kanssa. Myynti- ja matkanjärjestysvastuu alustoilla jää niillä toimiville yrityksille.

Digitaalisuus mahdollistaa myös kansallisen tason matkailun tietovarannon kehittämisen. Tämä työ etenee parhaillaan Visit Finlandin toimesta.

”Uskomme vahvaan yhteistyöhön kansallisesti yli aluerajojen.”

- Miikka Valo, matkailujohtaja, Enter Espoo Oy

lateral-image-right

Sirpalemaisuus matkailualan ominaistekijänä

Matkailun laaja kenttä pitää sisällään skaalan erilaisia toimijoita aina kansainvälisistä ketjuista yksittäisiin mikroyrittäjiin. Siinä missä isommalla toimijalla voi olla hallussaan moninaiset digitaaliset kanavat, voi mikroyrittäjä vielä etsiä sopivaa tapaa näkyä verkossa.

Visit Espoon digitaalisen löydettävyyden ja ostettavuuden hankkeessa 11 yrittäjää pääsi mukaan askel askeleelta -kehittämiseen, jossa matkailutuotteita muotoiltiin digitaaliseen muotoon yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Yrittäjälle näkyminen digimaailmassa on tänä päivänä helpompaa kuin aiemmin, mutta samaan aikaan tarjontaa on enemmän ja omaa ääntä on tuotava myös esiin.

Korona-ajan vaikutukset matkailuun ovat olleet merkittävät, ja vaikutukset ovat näkyneet myös Espoon kehittämistyössä. Kehittämishankkeet ovat toisaalta saaneet muutostilanteessa vauhtia, mutta vastaan on tullut myös rajoitteita; esimerkiksi matkailualan yritysten henkilöstön lomautusten myötä kehittämistyö on voinut paikoin viivästyä. Koronatilanteen helpottaessa työtä on kuitenkin voitu jatkaa yhdessä sopivien kehittäjäkumppanien kanssa.

”Paikallisten matkailuyritysten osallistaminen matkailun kehittämiseen jatkuu myös koronapandemian jälkeen.”

- Tiina Backman, myynti- ja markkinointipäällikkö, Visit Espoo

lateral-image-left

Sovelluskehittäminen tuo joustavuutta matkareittien suunnitteluun

Koronapandemia on johdattanut kehittämään uusia toimintamalleja Espoossa. Digitaalisen löydettävyyden ja ostettavuuden hankkeessa Espoossa käynnistettiin reittisuunnittelu- ja ostotyökalun pilotointityö, joka jatkuu edelleen vuonna 2022.

Reittisuunnittelu- ja ostotyökalu tarkoittaa, että asiakas voi yhdestä paikasta käsin suunnitella, räätälöidä ja ostaa mieleisensä pakettimatkan sisältäen matkan retket, majoituksen ja käyntikohteet. Asiakas voi varata myös vuokra-auton etukäteen verkossa.  

Asiakkaan ”polku” jatkuu suunnittelusta itse retken kokemiseen ja sen päättymiseen aina palautteen antamiseen saakka. Asiakkaana voi olla yksittäinen matkailija tai matkanjärjestäjä. Espoossa suunnataan markkinoinnillista viestintää tällä hetkellä esimerkiksi saksankielisille alueille ja Keski-Eurooppaan.

Espoossa matkailijoita palvelemaan on otettu käyttöön myös Bookingpoint-alusta, jota Natura Viva Oy operoi. Tältä alustalta matkailija voi ostaa digitaalisesti yksittäisiä matkailupalveluita. Bookingpointin piirissä on jo reilut 15 kuntayhteistyökumppania. Bookingpoint mahdollistaa yrittäjille aina auki olevan matkailupalvelujen esittelykanavan ja verkkokaupan.

Se, että yrittäjä tarjoaa matkailupalvelua, ei vielä takaa palvelun ja matkailijoiden kohtaamista. Tämän vuoksi yrittäjiä myös tuetaan omien palvelujen tuotteistamisessa ja toimintatapojen muutoksessa kohti digitaalisuuden entistä vahvempaa hyödyntämistä. Monet matkailijat toivovat tänä päivänä etenevänsä verkossa saman tien läpi asiakaspolun eri vaiheet aina inspiraatiosta ostamiseen ja suositteluun.

”Matkailun digikehittämisessä sopeutumista ja mukautumista tarvitaan niin yrittäjiltä kuin kunniltakin.”

- Ilkka Lariola, toimitusjohtaja, Natura Viva Oy

lateral-image-right

Digitaalisen matkailun ymmärrys on kasvanut Espoossa myös kampanjoiden vaikuttavuudesta ja hakukoneoptimoinnista. Lisäksi on kehitetty tiedolla johtamisen kokonaisuutta, jota parhaillaan nivotaan yrityspuolen tukemiseen ja tuotteistamisen kehittämiseen. Tietoa yhteen kokoavien palvelujen, kuten BisLenzin, hyödyntäminen on helpottanut aiemmin manuaalisista lähteistä kerätyn datan käsittelyä.

”Myös yksittäisten matkailijoiden arvot ohjaavat sitä, miten matkailun palveluja käytetään.”

- Tiina Backman, markkinointi- ja viestintäpäällikkö, Visit Espoo

lateral-image-left

Kestävyys matkailun avainsanana

Kestävyyden merkitys matkailussa on kasvussa, ja myös Espoossa se nähdään voimavarana. Alueet, jotka pystyvät tuottamaan kestäviä matkailun mahdollisuuksia, ovat matkailijoille houkuttelevia jatkossakin.

Matkailijat ovat enenevässä määrin myös tietoisia hiilijalanjäljestään, ja voivat sen vuoksi vähentää lyhytkestoista matkustamista ja sen sijaan viipyä tietyissä matkakohteissa pidempään. Toisaalta esimerkiksi liikkumispalveluiden kehittämisen suuntaa on vaikea ennustaa, samoin kuin pandemiatilanteen kestoa ja sen pitkäaikaisvaikutuksia.

Suomen valtteina matkailussa ovat luonto, rauha ja puhdas ilma. Näiden valttien vaaliminen tulee entistä tärkeämmäksi myös kestävän matkailun rakentamisessa.

”Kiertotalouden ja jakamistalouden ratkaisut muokkaavat matkailua myös tulevaisuudessa.”

- Miikka Valo, matkailujohtaja, Enter Espoo Oy

lateral-image-right

Lisä- ja taustamateriaalit:

Kuvauksen pohjana on käytetty seuraavia haastatteluja ja materiaalia:

Backman, Tiina, markkinointi- ja viestintäpäällikkö, Visit Espoo, Espoon kaupunki

Lariola, Ilkka, toimitusjohtaja, Natura Viva Oy

Valo, Miikka, matkailujohtaja, Enter Espoo Oy, Espoon kaupunki

 

Lisätietoja:

Digitaalinen ostettavuus ja löydettävyys -hanke

Suomen kansallinen matkailustrategia

 

Kuvauksen teksti: Aino Lappalainen / Kuntaliitto ja Anniina Tuomi / Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Digiä kuntatyössä

Digiä kuntatyössä - digitalisaatio ja työn murros

Työ muuttaa muotoaan kunnissa. Millaisin kyvykkyyksin ja osaamisin kunnat vastaavat työn murrokseen?

lateral-image-left