Digiä kuntatyössä

Lahden kehittämisessä yhdistyvät kestävyys ja digitalisaatio

Euroopan komissio valitsi Lahden Euroopan ympäristöpääkaupungiksi vuonna 2021. Lahti on ensimmäinen suomalainen kaupunki, joka on saanut kyseisen tunnustuksen. Ympäristöpääkaupunkivuonna on käynnistetty laajoja yhteistyöhankkeita ja järjestetty erilaisia kansainvälisiä ja paikallisia ympäristöalan tapahtumia. Samalla on nostettu esiin parhaita suomalaisia ympäristöratkaisuja ja kannustettu asukkaita, yrityksiä ja yhteisöjä tekemään yhdessä rohkeita ympäristötekoja.

Lahden tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä. Tämä on 10 vuotta Suomen hallitusohjelman ja 25 vuotta EU:n asettamaa tavoitetta aiemmin. Tavoitteeseen pääsemiseksi Lahti pyrkii olemaan kestävien ja älykkäiden ratkaisujen edelläkävijä. Digitalisaatiolla on tässä merkittävä rooli.

Kuntaliiton ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n Digiä kuntatyössä -sarjassa tutustumme, miten Lahdessa hyödynnetään digitalisaatiota kestävämmän kaupungin ja sujuvamman arjen rakentamisessa.

Avaa kaikki

” Meidän tavoitteenamme on luoda digitaalisia ratkaisuja, jotka kannustavat ihmisiä elämään kestävämmin.”

- Henna Eskonsipo-Bradshaw, vt. elinvoimajohtaja, Lahden kaupunki

lateral-image-right

Digitalisaatio auttaa saavuttamaan kunnianhimoisia ympäristötavoitteita  

Etelä-Suomessa noin tunnin ajomatkan päässä Helsingistä sijaitseva Lahti on Suomen yhdeksänneksi suurin kaupunki. Salpausselän kumpuilevat maastot, mäkihyppytornit ja järvet hallitsevat kaupungin maisemaa. Lahdessa on järjestetty jo lähes sadan vuoden ajan kansainvälisiä urheilukilpailuja. Kansainvälistä tunnettavuutta on lisännyt myös Lahden kaupungin pitkäjänteinen työ ympäristönsuojelussa. Työ palkittiin Euroopan unionin tasolla, kun Lahti valittiin vuoden 2021 Euroopan ympäristökaupungiksi.

Lahti on määritellyt ympäristöpääkaupungin tavoitteiksi sujuvan ja hyvinvointia lisäävän arjen, parhaat ympäristöratkaisut kestäviin kaupunkeihin sekä ympäristöpääkaupungin kansainvälisen näkyvyyden vahvistamisen. Lahden kunnianhimoisina tavoitteina on leikata kasvihuonepäästöjä 80 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2025 mennessä. Lisäksi halutaan tulla jätteettömäksi kiertotalouskaupungiksi 2050 mennessä ja suojella luontoa sekö arvokkaita pinta- ja pohjavesialueita. Myös asukkaiden kannustaminen kestäviin liikkumismuotoihin kuten kävelyyn, pyöräilyyn, joukkoliikenteeseen tai vaikkapa hiihtoon on tavoitelistalla.

” Haluamme, että Lahti on tehty kestäväksi ja kestävästi.”

- Olli Toivonen, strategia-asiantuntija, Lahden kaupunki

lateral-image-left

Liikkumisen ratkaisut avainroolissa

Tavoitteiden saavuttamiseksi Lahdessa on ideoitu, suunniteltu, kehitetty ja luotu ratkaisuja, joissa hyödynnetään digitalisaatiota eri tavoin. Perinteisenä urheilukaupunkina yhdeksi tärkeäksi painopisteeksi on nostettu liikkuminen ja hyvinvointi. Kaupungissa on tehty kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelma (SUMP = Sustainable Urban Mobility Plan) ja toteutettu laajamittainen älykkäitä liikkumisratkaisuja tuottanut CitiCAP (Citizen’s cap and trade co-created) -hanke.

Kestävän liikkumisen kaupunkiohjelmassa on laadittu 13 toimenpidettä, jotka liittyvät esimerkiksi kävelyn ja pyöräilyn infrastruktuurin ja olosuhteiden suunnitelmalliseen parantamiseen, liikkumisen palveluihin ja keskustan liikennejärjestelmän kehittämiseen. Pyrkimyksenä on, että kaupunkilaiset valitsisivat useammin kulkutavaksi muun kuin omalla autolla yksin ajamisen. Tällöin ruuhkat ja päästöt sekä katujen ja infran ylläpitokustannukset vähenisivät, ihmisten elämänlaatu paranisi ja terveydenhuollon kustannukset laskisivat.

Käytännön esimerkkejä digitalisaation hyödyntämisestä liikkumisen ratkaisuissa on esimerkiksi Lahden seudun oma reittiopas ja paikallisliikenteen busseihin asennetut reaaliaikaisen seurannan mahdollistavat laskentalaitteet. Lahden uudessa LiikenneNyt-palvelussa on puolestaan tarjolla kävelyn ja pyöräilyn laskentadataa, bussien ruuhkadataa, kelitietoja, autoliikenteen määriä ja tietoa tietöistä. Keskitetty tilavarausjärjestelmä tukee taas asukkaiden hyvinvoinnin edistämistä, sillä sen kautta voi varata kaupungin tiloja omiin liikuntaharrastuksiin.

Vuoden 2021 alussa osana CitiCAP-hanketta Lahdessa avattiin 2,5 kilometrin mittainen älypyörätie, johon on tulossa digitaaliset infotaulut ja liikkeentunnistimella toimiva energiatehokas valaistus. Lisäksi pyörätiellä kokeillaan katuun heijastuvia liikennemerkkejä, jotka erottuvat vuodenajasta ja säästä riippumatta. Modernin pyörätien lisäksi kaupunkilaisia kannustetaan pyöräilyyn sähköavusteisilla kaupunkipyörillä, jotka otetaan käyttöön pilotoinnin jälkeen keväällä 2022.

CitiCAP-sovellus seurasi liikkumisesta aiheutuvia kasvihuonepäästöjä

CitiCAP-hankkeessa luotiin paitsi älykäs pyörätie, myös asukkaiden henkilökohtaisen liikkumisen päästökauppaa seuraava sovellus. CitiCAP-mobiilisovellus laski käyttäjän henkilökohtaiset päästöt liikkumismuodon perusteella. Sovellus siis tunnistaa, kulkeeko kaupunkilainen kävellen, pyörällä, omalla autolla vai nouseeko hän joukkoliikennevälineeseen.

Sovellus myös vertasi liikkumisesta syntyneitä päästöjä kullekin käyttäjälle asetettuun viikoittaiseen päästökattoon ja kävi niistä kauppaa. Mikäli käyttäjä oli pysynyt päästökiintiössään, hän sai virtuaalieuroja päästöoikeuksien myynnistä järjestelmään. Jos taas päästökiintiö oli ylittynyt, käyttäjän oli ostettava lisäpäästöoikeuksia virtuaalieuroilla. Virtuaalilompakkoon tallentuneilla virtuaalieuroilla käyttäjä pystyi ostamaan sovelluksen kauppapaikalta erilaisia tuotteita ja palveluita.

CitiCAP-sovellus teki Lahdesta maailman ensimmäisen kaupungin, joka toteutti asukkaiden päästökauppaa. Sovellukseen luotiin 2500 käyttäjätunnusta ja aktiivisia käyttäjiä oli 100–350 viikossa. Käyttäjiä houkuteltiin mukaan ja heitä tuettiin sovelluksen käytössä sosiaalisen median alustoilla. Sovellus sai laajaa paikallista ja kansainvälistä mediahuomiota.

CitiCAP-sovellus oli toiminnassa kahdeksan kuukautta, jolloin lahtelaiset käyttäjät pääsivät muiden muassa äänestämään päästöoikeuksien jakotavasta sekä kertomaan kokemuksiaan ja antamaan palautetta sovelluksesta. Sovellus luotiin Lahden kaupungin, LUT-yliopiston ja kolmen yrityksen yhteistyönä Euroopan unionin Urban Actions -rahoitusohjelman tuella.

CitiCAP-hankkeessa kerättiin tutkimustietoa ihmisten liikkumisvalinnoista ja päästökaupan potentiaalista poliittisena ohjauskeinona. Hankkeen loppuraportin mukaan 36 % sovelluksen käyttäjistä vähensi omia päästöjään. Syinä olivat erityisesti tieto omista liikkumisen päästöistä, halu haastaa itsensä ja päästökaupan kautta tienattavat palkinnot. Kaiken kaikkiaan liikkumisen päästöt laskivat vuoden 2020 kokeilujaksolla, mutta suurin vaikuttava tekijä oli hankkeen toteuttajien mukaan koronavirus ja siihen liittyvät rajoitukset. Sovellus poistettiin sovelluskaupoista maaliskuussa 2021, mutta sen jatkoa suunnitellaan Lappeenrannan-Lahden teknillisessä yliopistossa.

” CitiCAP-sovellus on hieno esimerkki digin yhdistämisestä ympäristöteemaan. Siitä on kierretty maailmalla monessa paikassa puhumassa.”

- Olli Toivonen, strategia-asiantuntija, Lahden kaupunki

lateral-image-right

Digitalisaatio helpottaa asiointia ja työntekoa

Lahdessa uskotaan, että vihreämpi kaupunki on onnellisempi kaupunki. Digitalisaation avulla ja uudenlaisilla ratkaisuilla voidaan helpottaa elämää ja luoda parempaa arkea. Huomion kiinnittäminen ympäristöön ja kestävyyteen tukee arjen hyvinvointia.

” Vihreä kestävä kaupunki ei ole scifi-kaupunki, jossa leijumme tai teleporttaamme itsemme paikasta toiseen, vaan siellä arkielämä toimii.”

- Olli Toivonen, strategia-asiantuntija, Lahden kaupunki

lateral-image-left

Kestävän ja toimivan arjen luomiseksi Lahdessa on tehty useita toimia viimeisten vuosien aikana. Muiden muassa asiakkuudenhallintajärjestelmän pitkäjänteisen kehittämisen taustalla on ollut ajatus, jonka mukaan ihmisen ei tarvitsisi ”juosta tiskiltä tiskille”, vaan hänen ”asiansa juoksisi” eli kulkisi sujuvasti sähköisiä kanavia pitkin.

Asioiden hoidon ”sisäänheittopaikaksi” on kehitetty yhteispalvelupiste, jonka kautta kaupunkilainen voi edistää asioitaan paikan päällä vierailemalla tai soittamalla tai käyttämällä chat-palvelua. Henkilökohtaisen viestimisen lisäksi kaupunkilaiset voivat hyödyntää tekoälyyn ja jatkuvaan oppimiseen perustuvaa chattibottia. Korona-aika on kerryttänyt kokemuksia erilaisista etäpalveluista ja tätä tietoa voidaan hyödyntää palvelujen kehittämistyössä.

”Kehitämme toimintaamme niin, että asiakas ottaa meihin kerran yhteyttä, jonka jälkeen palvelupyyntö lähtee automaattisesti kulkemaan ympäri kaupunkia.”

- Pasi Halme, pääsuunnittelija, Lahden kaupunki

lateral-image-right

Parempaan palvelukokemukseen, asiakkaan ajan sekä liikkumisen päästöjen vähentämiseen ja tehokkuuden kasvattamiseen tähtäävät myös Lahdessa suunnitellut työllisyyden digitaaliset palvelut. Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen palveluprosessien digitalisointia Lahti tekee yhdessä muiden kuntien kanssa kansallisessa DigiOne-hankkeessa. 

” Teemme itse asioita, jotka on helppo ja nopea toteuttaa. Muuten meidän kannattaa olla mukana kuntien yhteisissä hankkeissa.”

- Pasi Halme, pääsuunnittelija, Lahden kaupunki

lateral-image-left

Kaupunkiympäristön palvelualueella digitalisaatio näyttäytyy muiden muassa 3D-kaupunkimallin luomisena sekä robotiikan ja tekoälyn hyödyntämisenä. Vuonna 2022 käyttöön otettavan 3D-kaupunkimallin tarkoituksena on havainnollistaa kaupunkilaisille ja päättäjille, millainen kaupunki Lahti on tulevaisuudessa. Robotiikkaa kokeillaan parhaillaan erilaisissa prosesseissa, ja pyritään löytämään ne toiminnot, joissa robotit voivat korvata ihmisten manuaalista työtä. Tekoälyä pyritään valjastamaan käyttöön esimerkiksi kaupunkilaisten antamien palautteiden tunnistamisessa ja luokittelussa.  

Henkilöstön näkökulmasta merkittävä linjaus on se, että etä- ja hybridityö sallitaan Lahden kaupungilla joustavasti myös koronarajoitusten helpotettua. Poikkeusaikana huomattiin, että vuorovaikutus voidaan saada toimimaan hyvin myös Teamsin ja muiden etätyöskentelyä helpottavien työkalujen välityksellä. Siksi niiden käyttöön ja uusien ominaisuuksien hyödyntämiseen aiotaan panostaa myös jatkossa.

” Säästämme aikaa ja luontoa, kun voimme hoitaa monet kokoukset ja tapaamiset laadukkaasti verkossa.”

- Olli Toivonen, strategia-asiantuntija, Lahden kaupunki

lateral-image-right

Kaupungin, yritysten ja yliopiston monipuolinen yhteistyö

Lahti liittyi yliopistokaupunkien joukkoon vuonna 2019, jolloin Lappeenrannan teknillinen LUT-yliopisto vahvisti asemaansa Lahdessa ja muutti virallisesti nimensä Lappeenrannan-Lahden teknilliseksi yliopistoksi. Jo aiemmin tiivis yhteistyö Lahden kaupungin, LUT-yliopiston ja yritysten kanssa on lujittunut entisestään ja koulutusmäärät ovat kasvaneet vuosi vuodelta. Lahden kaupunki ja LUT-yliopisto ovat sopineet, että yliopisto vastaa digitalisaation edistämisestä Lahdessa muiden muassa yritysyhteistyön ja erilaisten rahoituskanavien ja niihin liittyvien hakujen kautta.  

”Olemme linjanneet, että digitalisaation edistämiseksi teemme tiivistä yhteistyötä LUT:n ja alueen muiden toimijoiden kanssa, jotta löydämme uusia avauksia, saamme ulkopuolista rahoitusta ja kehitymme.”

- Henna Eskonsipo-Bradshaw, vt. elinvoimajohtaja, Lahden kaupunki

lateral-image-left

Datan avaaminen on ollut viimeisten vuosien aikana yksi keino vahvistaa kuntien ja yritysten välistä yhteistyötä. Myös Lahdessa tahtotila datan avaamiselle on suuri. Avoimen datan avulla yritysten on muiden muassa mahdollista kehittää kaupunkilaisille parempia palveluja.

Lahdessa datan avaamista on kokeiltu esimerkiksi liikenteeseen, kiertotalouteen sekä veden käyttöön liittyvissä kysymyksissä. Toistaiseksi nämä ovat jääneet yksittäisiksi kokeiluiksi, sillä laaja-alainen osaaminen ja resurssit ovat puuttuneet. Suunnitteilla oleva datastrategia voi muuttaa tilannetta. Datastrategian tavoitteena on huolehtia, että kaupunki pystyy itse hyödyntämään omaa tietopääomaansa mahdollisimman tehokkaasti. Lisäksi halutaan määritellä aiempaa tarkemmin se tieto, joka voidaan avata kaupunkikonsernin ulkopuolisille toimijoille.

” Pääsääntöisesti Lahti on pyrkinyt aina laittamaan hyvän kiertoon eli tarjoamaan dataa myös muiden käyttöön."”

- Pasi Halme, pääsuunnittelija, Lahden kaupunki

lateral-image-right

Lisä- ja taustamateriaalit

Kuvauksen pohjana on käytetty seuraavia haastatteluja ja materiaalia:

Eskonsipo-Bradshaw Henna, vt. elinvoimajohtaja, Lahden kaupunki

Halme Pasi, pääsuunnittelija, Lahden kaupunki

Toivonen Olli, strategia-asiantuntija, Lahden kaupunki

https://greenlahti.fi/
https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/lahti-on-euroopan-ymparistopaakaupunki-2021/https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/kaupungin-strategia/
https://www.lahti.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkiympariston-suunnittelu/liikennesuunnittelu/kestavan-liikkumisen-kehittaminen/
https://www.lahti.fi/tiedostot/citicap-hankkeen-loppuraportti/
https://www.lahti.fi/asuminen-ja-ymparisto/liikenne-ja-kadut/citicap/citicap-pyoratie/

 

Kuvauksen teksti: Anniina Tuomi / Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ja Aino Lappalainen / Kuntaliitto

Digiä kuntatyössä

Digiä kuntatyössä - digitalisaatio ja työn murros

Työ muuttaa muotoaan kunnissa. Millaisin kyvykkyyksin ja osaamisin kunnat vastaavat työn murrokseen?

lateral-image-left
Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntien digiviikko 3.-7.6.2024

Digiviikolla keskustellaan digitalisaatiosta erityisesti kuntanäkökulmasta sekä tulosten että haasteiden kautta. Tarjolla on sekä live- että etätapaamisia.

Tutustu kuntien digiviikkoon.