KL-Kuntahankintojen vuosikertomus 2017

KL-Kuntahankinnat on Suomen Kuntaliitto ry:n omistama yhtiö, joka kilpailuttaa kustannustehokkaasti tavaroita ja palveluita yhteishankintoina mm. kunnille, kuntayhtymille, sairaanhoitopiireille ja seurakunnille. Vuositasolla asiakkaat tekevät puitesopimuksien kautta ostoja lähes puolella miljardilla eurolla ja asiakastyytyväisyyden mittauksissa saadut arviot ovat olleet erinomaisia.