Uskalla kokeilla -ohjelma

Kokeilujalostamo käynnistyy 15.3.2018

kokeilutyöpajan kuva

Jalostamo on Kuntaliitossa ensimmäinen laatuaan. Se tukee kokeilevan kehittämisen prosessia ongelman määrittelystä ratkaisun muotoiluun. 

Jalostamoon ilmoittautui mukaan 13 tiimiä valmistelemaan kokeiluideaansa tuetussa palvelumuotoilun prosessissa. Tiimeistä kuusi tulee kunnista tai kuntayhtymistä ja seitsemän Kuntaliiton sisältä. Kuntia ja kuntayhtymiä edustavat Turun, Vaasan ja Keravan kaupungit ja Siikalatvan kunta; kuntayhtymiä Uudenmaan liitto ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. Kuntaliiton tiimit tulevat sen eri yksiköistä. Kehittävät ideat vaihtelevat asiakkaan tarpeen mukaan räätälöidyistä palvelukokonaisuuksista, virtuaalilukioon ja esteettömyysrobottiin.

Kevään aikana kokeiluideoita valmistellaan tuetussa palvelumuotoilun prosessissa. Neljässä kuukauden välein toteutettavassa työpajassa ideoita kehitetään kokeilevan kehittämisen menetelmin. Ideasta tehdään visuaalinen mallin, testataan kohdeyleisön kanssa ja siitä saadaan vertaisarviointi.

Kokeilujalostamo

Neljän työpajan sarja muodostaa kokeilujalostamon. Idean jalostamisessa hyödynnetään Tuplatimanttimallia ja sen eri vaiheita: 1. Tutki, 2. Tarkenna, 3. Kehitä ja 4. Toteuta.

Malli tukee kokeilevan kehittämisen prosessia ongelman määrittelystä ratkaisun muotoiluun. Malli esitellään tarkemmin Kokeilijan starttipaketissa, jonka voi ladata maksutta käyttöön Kuntaliiton verkkokaupasta.

Yhteistyötahot

Kokeilujalostamo on osa Kuntaliiton ennakointi-, strategia- ja kehittämismallia ja se toteutetaan nyt ensimmäistä kertaa keväällä 2018.

Jalostamo toteutetaan yhdessä Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman, Turun kaupungin ja Uudenmaan liiton kanssa.

Kohderyhmä

Kokeilujalostamo on tarkoitettu kunta-alan toimijoille. Työpajat pidetään 15.3., 18.4., 16.5. ja 5.6.2018.

Lisätietoja antavat:

Innovaatioasiantuntija Tuula Jäppinen ja erityisasiantuntija Jaana Halonen Kuntaliitosta etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi sekä erityisasiantuntija Liisa Hyttinen Uudenmaan liitosta etunimi.sukunimi@uudenmaanliitto.fi ja kehittämispäällikkö Tarja Vuorinen Turun kaupungilta etunimi.sukunimi@turku.fi