Kaksikielisyys saamelaisalueella

Kansalliskielten, suomen ja ruotsin, lisäksi joihinkin alueisiin sovelletaan saamen kielilain vaatimuksia.
 
Vuodesta 1992 lähtien saamen kieli on ollut Suomessa virallisen kielen asemassa saamelaisten kotiseutualueella. Tämä tarkoittaa, että saamelaisilla on oikeus käyttää äidinkieltään asioidessaan viranomaisissa ja julkisessa terveydenhuollossa.

Saamelaiskäräjien kielineuvosto vastaa saamen kielilain vaatimusten toteutumisesta. Kielineuvostossa tehdään käännöstöitä, autetaan viranomaisten tulkkauspalveluissa ja seurataan kielilain vaatimusten toteutumista.

Linkkejä saamen kielilakiin (1086/2003)

Saamelaisten kielellisten oikeuksien toteutuminen kunnissa

Saamen kielilain mukaan henkilö voi itse valita, haluaako hän palvelua suomen vai saamen kielellä hoitaessaan asioitaan kunnassa. Kielilaki on voimassa Enontekiön, Inarin, Sodankylän ja Utsjoen kunnissa sekä niissä kuntayhtymissä, joissa jokin näistä kunnista on jäsenenä.
 
Kunnan on huolehdittava siitä, että asiaa hoitaa pyydettäessä saamen kielen taitoinen työntekijä. Saamen kielen taito voidaan ottaa huomioon rekrytoinnissa, vaikka se ei olisi vaatimuksena, mutta saamen kielen osaaminen voidaan myös asettaa vaatimukseksi tehtävään, jonka hoitaminen sitä edellyttää, esimerkiksi saamen kielen opettajan tehtävät.

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista