Suomen Kuntaliiton seminaari Kuntatalolla 17.1.2018

Kunnat ja maakunnat uuden äärellä - SISOTE törmäyttämistapahtuma

Törmäyttämistapahtuma järjestettiin kutsuseminaarina kuntien sivistysjohtajille sekä maakuntien muutosjohtajille ja Lape-muutosagenteille.
Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa sekä muissa hyvinvointipalveluissa on runsaasti monialaista yhteistyötä edellyttäviä yhdyspintoja. Tällä tapaamisella oli tarkoitus edistää kuntien sivistyspalvelujen ja tulevan maakunnan palvelujen järjestämiseen liittyvää yhteistyötä. Tavoitteena on myös auttaa käynnistämään yhteistyö niissä maakunnissa, joissa sivistystoimi ei vielä ole mukana valmistelussa.
 

Seminaarissa esitetyt alustukset:

Kunta - maakunta - valtio: yhteistyömallit ja johtaminen
Muutosjohtaja Sinikka Salo, STM

Yhdyspinnat ja johtaminen lasten, nuorten ja perheiden palveluissa
Selvityshenkilö, varatoimitusjohtaja Timo Reina, Kuntaliitto

Miten onnistumme lasten ja perheiden palveluiden valmistelun yhteistyössä maakunnan ja kuntien kesken?

- Case Pohjois-Karjala, maakunta- ja sotemuutosjohtaja Pekka Kuosmanen ja lapsi- ja perhepalveluiden muutosagentti Anne Frimodig

- Case Häme, muutosjohtaja Jukka Lindberg, sivistystoimenjohtaja Mari Haapanen ja LAPE-muutosagentti Jari Pekuri.
https://www.thl.fi/documents/605877/3153365/170210_LAPE_MAIN_a3_RGB.pdf/f6b24296-e6ac-46ba-aa1a-ae0c90d712f0

Ryhmätyö:  Miten varmistamme maakuntamme menestyksen? Miten takaamme parhaat palvelut asukkaille? 

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää