Kunnia- ja ansiomerkkien hakeminen

Kuntaliiton kultainen ansiomerkki

Kunnia- ja ansiomerkkien tapahtuu verkkolomakkeella. 

Samalla tulostettava, postitse tai sähköpostitse lähetettävä lomake on poistunut käytöstä. Verkkolomakkeeseen jokaisen merkinsaajan tiedot täytetään erikseen aiemman lomakkeen tapaan, 
mutta tietojen lähetys Kuntaliittoon tapahtuu tietoturvallisesti ja nopeasti ilman postikuluja.

Hakemuslomake avautuu uuteen ikkunaan. Hakiessasi merkkiä useammalle henkilölle, palaa tälle sivulle täyttämään seuraava hakemus.

 

Kunnia- tai ansiomerkkiä voi hakea työntekijälle tai luottamushenkilölle kunta, kunta-yhtymä, muu kunta-alalla toimiva yhteisö tai yhtiö, jossa kunta on enemmistöomistajana.

Hakemus merkin myöntämiseksi tulee lähettää Kuntaliittoon hyvissä ajoin, viimeistään kaksi kuukautta ennen merkin luovutuspäivää. Jos luovutuspäivä on eri kuin kunniakirjan päivämäärä, luovutuspäivä tulee merkitä hakemuslomakkeeseen. Hakemuslomake täytetään erikseen jokaisesta henkilöstä, jolle merkkiä ehdotetaan: Työnantaja tai toimielin, jonka palveluksessa henkilö on ansioitunut sekä toimiaika kyseisissä tehtävissä merkitään hakemuslomakkeelle tai ilmoitetaan vastaavat tiedot nimikirjanotteella, joka liitetään hakemukseen.

Henkilötietojen käsittelyn periaatteet kunnia- ja ansiomerkkejä myönnettäessä olemme kuvanneet asiakas- ja sidosryhmärekisterin tietosuojaselosteeseen, joka löytyy Evästeet ja tietosuoja -sivulta.

 

Linkit

Kunnia- ja ansiomerkkien hakemuslomake

 

Nina Nikkonen

Palvelusihteeri
Talous ja hallinto -yksikkö, Talous ja hallinto
+358 9 771 2649, +358 50 591 1970
Vastuualueet
  • kunnia- ja ansiomerkkihakemusten käsittely
  • kirjaaminen
  • arkistointi