Tulevaisuuden kunnan digitalisointi -projekti

Kunta.fi - Kuntaliiton rooli

"Kuntaliiton näkökulmasta kunta.fi työssä koordinoidaan kuntien yhteistyötä mukana olevien kuntien eduksi, pitäen kuntien esiin tuomia tarpeita työn lähtökohtana."

Kuntaliitto tukee mielellään yhteisten toimintatapojen rakentamista erityisesti Tulevaisuuden kunnan digitalisointi -projektin aikana. Tavoitteena on rakentaa Kuntaliiton toimintaan luontevasti sopiva, pysyvä toimintamalli, jonka mukaan jatkossa tällaista koordinointityötä tehdään ja rahoitetaan.

Teknologia

Kuntaliitto ei ota kantaa siihen, mitä julkaisujärjestelmää kukin kunta haluaa käyttää. Kuntaliiton näkökulmasta samankaltaista yhteistyötä ja yhteistä kehittämistä on toivottavaa syntyä myös muiden ohjelmistoratkaisujen ja alustojen ympärille. Tätä toimintamallia kehitetään ja kehittäjäyhteisöjä voisi rakentaa muidenkin avoimen lähdekoodin tuotteiden tai muiden kunnille yhteisten ratkaisujen ympärille. Drupal on valikoitunut tähän koska kunnilta tuli siihen aloite ja Turun pohjatyöhön perustuva merkittävä pääoma, jonka pohjalta työ voitiin käynnistää.