Kuntaliiton esitys: Tullimaksut jokaisen kunnan rajalle ratkaisuksi kuntatalouden kriisiin

Kuntaliitto esittää kuntien uudeksi tulonlähteeksi kunnallista tullimaksua, kuntatullia, jota aletaan periä jokaiselta kunnan rajat ylittävältä autoilijalta. Viiden euron tullimaksu kunnalle, jonka rajan ylittää, tilitettäisiin uuden tulorekisterin käyttöönoton myötä kunnalle automaattisesti. Tekoäly- ja sensoriteknologian sekä kansallisen tulorekisterin käyttöönotto luovat täysin uusia mahdollisuuksia tällaisten kuntien veropohjaa laajentavien ratkaisujen rakentamiseksi.

aprilli

Tullimaksut koskisivat myös joukkoliikennettä: busseja ja junia velvoitettaisiin maksamaan tullimaksuja kaikille niille kunnille, joiden kautta ne kulkevat myös pysähtymättä. Joukkoliikenteessä tullimaksut kerättäisiin manuaalisesti kaikilta matkustajilta, millä on merkittävä työllistävä vaikutus ympäri Suomen.

– Joukkoliikenteen tullimaksut voisivat kuitenkin olla hieman yksityisautoilua pienemmät, ja näin kunnat omalta osaltaan kantavat kortensa kekoon ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi, Kuntaliiton erityiskuntatulliasiantuntija Päivi Aprillinen avaa hankkeen taustoja.

Kuntatalous on ajautunut kriisiin, mikä pakottaa kuntakentän etsimään uusia tulonlähteitä.

Kuntaliiton arvion mukaan ratkaisu edistäisi pitkällä aikavälillä myös alueellista elinvoimaa, kun entistä harvempi valitsisi työpaikkansa oman kuntansa ulkopuolelta. Tämä vaikuttaisi myös kunnan valtionosuuteen työpaikkaomavaraisuuskriteerin kautta.

Ratkaisu vaatisi jokaisen kunnan jokaiselle rajalle valvontakameran, ja Kuntaliitto onkin aloittanut neuvottelut siitä, että olemassa olevat nopeusvalvontakamerat voitaisiin siirtää kuntien rajoille.

– Olisi jo aikakin, että poliisi ja kunnat tekevät tällä tavalla ennakkoluulotonta yhteistyötä julkisen talouden hyväksi, Aprillinen toteaa.