Kansainväliset asiat

Kuvassa nainen ja värikäs huivi

Kuntien kansainvälistyminen tukee kunnan omien tavoitteiden toteutumisen lisäksi myös sen alueella toimivien sidosryhmien ja kumppaneiden, kuten korkeakoulujen ja elinkeinoelämän, menestymistä. Kansainvälisessä toiminnassa on keskeistä ottaa oppia kunnan eri toimialojen kehityksestä maailmalla, lisätä kunnan tunnettuutta ja vetovoimaa, houkutella kansainvälisiä yrityksiä, investointeja ja osaajia sekä edistää kunnan eri toimijoiden kansainvälistymistä. Tämä osaltaan lisää kuntien elinvoimaa.

Kuntaliitto mukana kansainvälisissä järjestöissä ja verkostoissa

Suomalaiset kunnat ovat hyödyntäneet tehokkaasti EU:n rahoitusohjelmien tarjoamia mahdollisuuksia kansainväliseen verkottumiseen. Kuntien kansainvälinen toiminta on muuttunut entistä enemmän verkostomaiseen ja projektimaiseen suuntaan. Tavoitteemme on tukea kuntien kansainvälistä verkottumista Kuntaliiton omien verkostojäsenyyksien kautta sekä välittämällä tietoa kuntien kansainvälisistä verkostoista. Erilaiset verkostot tarjoavat verrokki- ja vertaismahdollisuuksia sekä projektikumppanuuksia riippuen verkoston fokuksesta, joka voi olla temaattinen (esimerkiksi ICLEI, LUCI) tai kunnan kokoon sidottu (EUROTOWNS, EUROCITIES). Kunnat eivät toimi kansainvälisesti yksin ja irrallaan ympäristöstään, vaan niiden kansainvälisessä toiminnassa ovat tiiviisti mukana korkeakoulujen, ammattikorkeakoulujen, kauppakamarin ja elinkeinoelämän edustajia. Kuntien toiminta elinkeinoelämänsä edistäjänä edellyttää usein myös kansainvälistä kanssakäymistä.

Avaa kaikki

CEMR

CEMR (Council of European Municipalities and Regions) vaikuttaa Eurooppa -politiikkaan kaikilla niillä aloilla, joilla on kytkentää maakunta- ja kuntatasoon, sekä tarjoaa keskustelufoorumin kunnille, alueille ja maakunnille kansallisten jäsenliittojen kautta. Jäseniä CEMR:lla on 41 Euroopan maassa. CEMRn kuluvan kauden strategia pohjautuu vahvasti YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden viitekehykseen. Sosiaalinen ja kulttuurinen, taloudellinen sekä ekologinen kestävyys tulee huomioida myös paikallisen näkökulman osalta. Kuntaliitolla on luottamushenkilöedustus sekä CEMR:n Policy Committeessa, tasa-arvokomiteassa kuin hallituksessa. Kuntaliiton asiantuntijat osallistuvat aktiivisesti CEMR:n temaattisten työryhmien toimintaan.

CEMR:n Suomen valtuuskunta:

Varsinainen jäsen
Emilia Koikkalainen (Kok.)
Keuruun kaupungin valtuutettu ja hallituksen jäsen, Kokoomuksen puoluevaltuuston 1.varapuheenjohtaja ja Keski-Suomen hyvinvointialueen varavaltuutettu.

Varajäsen 
Daniel Sazonov (KOK) 
Helsingin kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen jäsen, valtuustoryhmän puheenjohtaja
Puh. +358 45 129 6812

Varsinainen Jäsen
Mikko Valtonen (SDP)
Porvoon Kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja ja Careeria Oy:n hallituksen puheenjohtaja.

Varajäsen
Tiina Kaartinen (SDP)
Päiväkodin johtaja, Kuopion kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen sekä maakuntavaltuuston jäsen

Varsinainen jäsen
Laura Hämäläinen (Kesk.)
Mikkelin kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja, Etelä-Savon maakunnan valtuutettu sekä Keskustan puoluevaltuuston jäsen

Varajäsen 
Sirpa Hertell (Vihr.)
HSY – Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallituksen varapuheenjohtaja ja Espoon ruotsinkielisen opetuslautakunnan, (Svenska rum), jäsen

Varsinainen jäsen
Juhana Kelloniemi (PS)
Lapin hyvinvointialueen aluevaltuutettu 

Varajäsen
Mikko Aaltonen
Tampereen kaupunginvaltuutettu

 

Lue aiheesta lisää:

UCLG

UCLG:n jäseninä on 175 kansallista kuntaliittoa sekä yli tuhat yksittäistä kaupunkia ja aluetta kaikkiaan 140:sta YK:n 193 jäsenmaasta. UCLG edustaa yli 240 000 maailman kuntaa, kaupunkia ja aluetta tai maakuntaa.

Järjestön missio on olla demokraattisen paikallishallinnon yhteinen ääni ja puolestapuhuja, ja ajaa kansanvaltaisen kunnallishallinnon etua, vahvistaa sen arvoja, tavoitteita ja päämääriä sekä edistää paikallishallinnon keskinäistä yhteistyötä ja arvostusta koko kansainvälisessä yhteisössä.  UCLG:n yleisenä tavoitteena on vahvistaa hajautettua, desentralisoitua, demokraattista hyvää hallintoa.

Keskeisiä tehtäviä ovat muun muassa ilmastonmuutoksen ja kaupungistumisen hillitseminen sekä köyhien ja katastrofeista kärsivien maiden kaupunkien tukeminen. UCLG kokoaa maailman kansalliset kuntajärjestöt ja yksittäiset kaupungit yhdeksi järjestöksi, jonka kautta pyritään erityisesti YK:hon päin esiintymään yhdellä äänellä ja edustamaan koko maailman kuntakenttää yhtenäisesti. Kuntaliitolla on luottamushenkilöedustaja sekä World Councilissa että Executive Bureaussa. Tämän lisäksi Kuntaliitto sai edustajapaikan Opportunities for All -Policy Counciliin.

UCLG:n Suomen jäsenet

Varsinainen jäsen
Emilia Koikkalainen (Kok.)
Keuruun kaupungin valtuutettu ja hallituksen jäsen, Kokoomuksen puoluevaltuuston 1.varapuheenjohtaja ja Keski-Suomen hyvinvointialueen varavaltuutettu.

Varajäsen
Daniel Sazonov (KOK) 
Helsingin kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen jäsen, valtuustoryhmän puheenjohtaja
puh. +358 45 129 6812
 

Lue lisää aiheesta:

Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressi

Vuonna 1949 perustetun Euroopan neuvoston tehtävänä on turvata ja edistää ihmisoikeuksia, oikeusvaltion periaatteita ja moniarvoista demokratiaa. Neuvoston piirissä vuodesta 1994 nykymuotoisena toiminut kunta- ja aluehallintokongressi aloitti demokratian kehittämisen ruohonjuuritasolla jo vuonna 1957. Suomi on ollut Euroopan neuvoston jäsen ja edustettuna kongressissa vuodesta 1989.

Neuvosto pyrkii rohkaisemaan jäsenmaiden viranomaisia kehittämään paikallisen itsehallinnon toimivuutta ja noudattamaan läheisyys- eli subsidiariteettiperiaatetta.

Suomi on osallistunut kongressin toimintaan yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Suomen valtuuskunta ja sen jäsenet löytyvät täältä. Suomen Kuntaliitto toimii Suomen valtuuskunnan sihteeristönä.

Lue aiheesta lisää:

Kuntien ja maakuntien EU-kv-verkosto

Kuntien ja maakuntien EU-kv-verkosto tarjoaa kaupunkien, kuntien ja maakuntaliittojen kansainvälisistä asioista vastaaville foorumin keskustella ja kehittää yhdessä EU-edunvalvontaan sekä kansainvälisyyteen tähtäävää toimintaa. Verkosto kokoontuu kolme-neljä kertaa vuodessa vuorotellen Kuntatalolla ja eri kunnissa sekä pitää yhteyttä ajankohtaisten asioiden osalta myös kokousten välillä. Kokouksiin voi osallistua myös virtuaalisesti. Vastaatko kuntasi tai kaupunkisi EU- ja kansainvälisistä asioista, mutta et ole vielä mukana verkostossa?

Ota yhteyttä Laura Parsamaan, tervetuloa mukaan!