Kansainväliset asiat

Kuvassa nainen ja värikäs huivi

Kuntien kansainvälistyminen tukee kunnan omien tavoitteiden toteutumisen lisäksi myös sen alueella toimivien sidosryhmien ja kumppaneiden, kuten korkeakoulujen ja elinkeinoelämän, menestymistä. Kansainvälisessä toiminnassa on keskeistä ottaa oppia kunnan eri toimialojen kehityksestä maailmalla, lisätä kunnan tunnettuutta ja vetovoimaa, houkutella kansainvälisiä yrityksiä, investointeja ja osaajia sekä edistää kunnan eri toimijoiden kansainvälistymistä. Tämä osaltaan lisää kuntien elinvoimaa.

Kuntaliitto mukana kansainvälisissä järjestöissä ja verkostoissa

Suomalaiset kunnat ovat hyödyntäneet tehokkaasti EU:n rahoitusohjelmien tarjoamia mahdollisuuksia kansainväliseen verkottumiseen. Kuntien kansainvälinen toiminta on muuttunut entistä enemmän verkostomaiseen ja projektimaiseen suuntaan. Tavoitteemme on tukea kuntien kansainvälistä verkottumista Kuntaliiton omien verkostojäsenyyksien kautta sekä välittämällä tietoa kuntien kansainvälisistä verkostoista. Erilaiset verkostot tarjoavat verrokki- ja vertaismahdollisuuksia sekä projektikumppanuuksia riippuen verkoston fokuksesta, joka voi olla temaattinen (esimerkiksi ICLEI, LUCI) tai kunnan kokoon sidottu (EUROTOWNS, EUROCITIES). Kunnat eivät toimi kansainvälisesti yksin ja irrallaan ympäristöstään, vaan niiden kansainvälisessä toiminnassa ovat tiiviisti mukana korkeakoulujen, ammattikorkeakoulujen, kauppakamarin ja elinkeinoelämän edustajia. Kuntien toiminta elinkeinoelämänsä edistäjänä edellyttää usein myös kansainvälistä kanssakäymistä.

Avaa kaikki

CEMR

CEMR (Council of European Municipalities and Regions) vaikuttaa Eurooppa -politiikkaan kaikilla niillä aloilla, joilla on kytkentää maakunta- ja kuntatasoon, sekä tarjoaa keskustelufoorumin kunnille, alueille ja maakunnille kansallisten jäsenliittojen kautta. Jäseniä CEMR:lla on 41 Euroopan maassa. CEMRn kuluvan kauden strategia pohjautuu vahvasti YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden viitekehykseen. Sosiaalinen ja kulttuurinen, taloudellinen sekä ekologinen kestävyys tulee huomioida myös paikallisen näkökulman osalta. Kuntaliitolla on luottamushenkilöedustus sekä CEMR:n Policy Committeessa, tasa-arvokomiteassa kuin hallituksessa. Kuntaliiton asiantuntijat osallistuvat aktiivisesti CEMR:n temaattisten työryhmien toimintaan.

CEMR:n Suomen valtuuskunta:

Varsinaiset jäsenet

Kristiina Hämäläinen (Kok.)
Hollolan kunnanvaltuuston jäsen, Päijät—Hämeen maakuntahallituksen varapuheenjohtaja
Puh. 050 340 3572
kristiina.hamalainen(at)orimattila.fi

Harri Lehtonen (SDP)
Euran kunnanvaltuuston jäsen, kunnanhallituksen puheenjohtaja, Rauman seudun seutuhallituksen puheenjohtaja, Satakunnan Sosialidemokraatit puheenjohtaja
Puh. +358 44 422 4004
harri.lehtonen(at)eura.fi

Topi Seppälä (Kesk.)

Eeva-Liisa Nieminen (Vihr.)

Varajäsenet

Daniel Sazonov (KOK) (Kristiina Hämäläisen varajäsen)
Helsingin kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen jäsen, valtuustoryhmän puheenjohtaja
Puh. +358 45 129 6812
daniel.sazonov(at)gmail.com

Tiia Lintula (vihr.) 
Järvenpään kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja, Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston jäsen
tiia.lintula(at)jarvenpaa.fi

Logistiikkajohtaja
Neeta Röppänen (SDP) Kuopion kaupunginvaltuutettu, Pohjois-Savon liiton maakuntahallituksen varapuheenjohtaja
Puh. +358 44 774 8520
neeta.roppanen(at)kuopio.fi

Luokanopettaja-rehtori
Vesa Jalonen (Kesk) (Topi Seppälän varajäsen)
Eurajoen kunnanhallituksen puheenjohtaja
Puh. +358 44 3124 444
vesa.jalonen(at)eurajoki.fi

Lue aiheesta lisää:

UCLG

UCLG:n jäseninä on 175 kansallista kuntaliittoa sekä yli tuhat yksittäistä kaupunkia ja aluetta kaikkiaan 140:sta YK:n 193 jäsenmaasta. UCLG edustaa yli 240 000 maailman kuntaa, kaupunkia ja aluetta tai maakuntaa.

Järjestön missio on olla demokraattisen paikallishallinnon yhteinen ääni ja puolestapuhuja, ja ajaa kansanvaltaisen kunnallishallinnon etua, vahvistaa sen arvoja, tavoitteita ja päämääriä sekä edistää paikallishallinnon keskinäistä yhteistyötä ja arvostusta koko kansainvälisessä yhteisössä.  UCLG:n yleisenä tavoitteena on vahvistaa hajautettua, desentralisoitua, demokraattista hyvää hallintoa.

Keskeisiä tehtäviä ovat muun muassa ilmastonmuutoksen ja kaupungistumisen hillitseminen sekä köyhien ja katastrofeista kärsivien maiden kaupunkien tukeminen. UCLG kokoaa maailman kansalliset kuntajärjestöt ja yksittäiset kaupungit yhdeksi järjestöksi, jonka kautta pyritään erityisesti YK:hon päin esiintymään yhdellä äänellä ja edustamaan koko maailman kuntakenttää yhtenäisesti. Kuntaliitolla on luottamushenkilöedustaja sekä World Councilissa että Executive Bureaussa. Tämän lisäksi Kuntaliitto sai edustajapaikan Opportunities for All -Policy Counciliin.

UCLG:n Suomen jäsenet

Kristiina Hämäläinen (Kok.)
Hollolan kunnanvaltuuston jäsen, Päijät—Hämeen maakuntahallituksen varapuheenjohtaja
Puh. +358 503 403 572
kristiina.hamalainen(at)orimattila.fi

Daniel Sazonov (KOK) (Kristiina Hämäläisen varajäsen)
Helsingin kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen jäsen, valtuustoryhmän puheenjohtaja
puh. +358 45 129 6812
daniel.sazonov(at)gmail.com

Lue lisää aiheesta:

Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressi

Vuonna 1949 perustetun Euroopan neuvoston tehtävänä on turvata ja edistää ihmisoikeuksia, oikeusvaltion periaatteita ja moniarvoista demokratiaa. Neuvoston piirissä vuodesta 1994 nykymuotoisena toiminut kunta- ja aluehallintokongressi aloitti demokratian kehittämisen ruohonjuuritasolla jo vuonna 1957. Suomi on ollut Euroopan neuvoston jäsen ja edustettuna kongressissa vuodesta 1989.

Neuvosto pyrkii rohkaisemaan jäsenmaiden viranomaisia kehittämään paikallisen itsehallinnon toimivuutta ja noudattamaan läheisyys- eli subsidiariteettiperiaatetta.

Suomi on osallistunut kongressin toimintaan yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Suomen Kuntaliitto toimii Suomen valtuuskunnan sihteeristönä.

Lue aiheesta lisää:

HOPE

HOPE (The European Hospital and Healthcare Federation) on vuonna 1966 perustettu yhdistys, jonka jäseniksi voivat liittyä Euroopan Unionin jäsenvaltioiden kansalliset sairaalaliitot tai vastaavat toimijat. Kuntaliitto edustaa Suomea HOPE:ssa, koska kunnat omistavat terveyskeskussairaalat ja sairaanhoitopiirit.

Tavoite

HOPE:n toiminnan tavoitteena kaikissa EU:n jäsenmaissa on edistää asukkaiden terveyttä ja edistää korkeatasoista, inhimillistä, tehokasta ja vaikuttavaa sairaalahoitoa sekä tukea jäsenmaiden terveyspalvelujärjestelmiä näiden tavoitteiden saavuttamisessa.

Toiminta

Tavoitteiden saavuttamiseksi HOPE

 • toimii terveydenhuollon ja sairaalatoimen asiantuntijana EU:ssa
 • välittää terveydenhuollon suunnittelua ja järjestämistä koskevaa vertailutietoa
 • järjestää vierailuja ja vaihto-ohjelmia
 • ylläpitää keskusteluyhteyttä terveysalan ammattijärjestöihin ja muihin eturyhmiin
 • toimii yhteistyössä WHO:n ja muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa.

HOPE on mukana useissa EU:n rahoittamissa terveydenhuollon tutkimushankkeissa ja osallistuu alan kansainvälisten konferenssien järjestämiseen myös EU:n ulkopuolella. Erityistä huomiota kiinnitetään EU:n uusien jäsenmaiden ja jäsenyydestä neuvottelevien maiden terveydenhuollon ja sairaalatoiminnan tukemiseen.

HOPE-asiantuntijavaihto

HOPE järjestää vuosittain terveydenhuollon hallinnon eri tehtävissä työskenteleville mahdollisuuden kuukauden ajan tutustua jonkin toisen Euroopan maan terveydenhuoltojärjestelmään. Hakuaika vaihtoon on syksyisin, asiantuntijavaihdosta löytyy lisätietoja HOPE:n verkkosivustoltaexternal linkexternal link kohdasta -> exchange programme. Saat lisätietoja myös kansalliselta koordinaattorilta (yhteystiedot alla).

Organisaatio

HOPE:n toimisto sijaitsee Brysselissä. Ylin päättävä elin on kahdesti vuodessa kokoontuva valtuusto (Board of Governors). Sen tukena toimii työvaliokunta (President´s Committee) ja sihteeristö (Liaison Officers).  Lisäksi HOPE:lla on määräaikaisia työryhmiä.

Suomen edustajat

 • Governor, asiantuntijalääkäri Tuula Kock, Kuntaliitto, tuula.kock(at)kuntaliitto.fi, puh. +358 9 771 2673
 • Liaison Officer, Kansallinen koordinaattori, erityisasiantuntija Anu Nemlander, Kuntaliitto, anu.nemlander(at)kuntaliitto.fi, puh.+358 50 563 6180

Lue aiheesta lisää:

HOPE:n yhteyshenkilö on Anu Nemlander.

Anu Nemlander

Anu Nemlander

Erityisasiantuntija, terveydenhuolto
Sote-yksikkö
+358 9 771 2612, +358 50 563 6180
Vastuualueet
 • terveydenhuollon kansainväliset asiat
 • terveydenhuollon rahoitus-, talous- ja tilastoasiat
 • palveluseteli
 • veteraaniasiat

Kuntien ja maakuntien EU-kv-verkosto

Kuntien ja maakuntien EU-kv-verkosto tarjoaa kaupunkien, kuntien ja maakuntaliittojen kansainvälisistä asioista vastaaville foorumin keskustella ja kehittää yhdessä EU-edunvalvontaan sekä kansainvälisyyteen tähtäävää toimintaa. Verkosto kokoontuu kolme-neljä kertaa vuodessa vuorotellen Kuntatalolla ja eri kunnissa sekä pitää yhteyttä ajankohtaisten asioiden osalta myös kokousten välillä. Kokouksiin voi osallistua myös virtuaalisesti. Vastaatko kuntasi tai kaupunkisi EU- ja kansainvälisistä asioista, mutta et ole vielä mukana verkostossa?

Ota yhteyttä Laura Parsamaan, tervetuloa mukaan!