Sopimuksenteossa erehdyttäminen

Käräjäoikeuden ratkaisu ns. huijarifirma-asiassa

Käsillä olleessa asiassa käräjäoikeus katsoi, ettei sopimusta ollut syntynyt vastaajan ja huijarifirmaksi väitetyn kantajan kanssa. Myöhemmin kantaja perui valituksensa hovioikeudessa.

Vastaajan lähettämän kuittauksen ei voitu katsoa käsillä olevassa tapauksessa asian olosuhteet huomioon ottaen olleen sellaisenaan itsenäinen oikeustoimilain tarjous–vastaus-mekanismin kaltainen hyväksyvä vastaus tarjoukseen. Sopimus ei synny, elleivät molemmat osapuolet ole saavuttaneet yksimielisyyttä sekä sopimukseen sitoutumisesta että sopimuksen sisällöstä.

Käräjäoikeuden ratkaistavana olleessa asiassa esitetyn näytön valossa sekä sopimukseen sitoutuminen että sopimuksen sisältö olivat jääneet vastaajalle perustellusti epäselväksi. Käräjäoikeus totesi, että sopimusta markkinointipalveluista ei ollut syntynyt osapuolten välille.

Vastaajan kuittaus kantajalta saatuun dokumenttiin ei olosuhteiden valossa ollut muodostanut sopimusta osapuolten välillä. Kantajan perimät maksut eivät siten perustuneet osapuolten väliseen sopimukseen.

Päätökset ovat hankittavissa suoraan tuomioistuimesta

  • Helsingin käräjäoikeus 6.6.2017 nro 29193
  • Helsingin hovioikeus 2.11.2017, tuomio nro 1331, dnro S 17/1651

Teksti: Joonas Jännäri

Kuntaliitto.fissä lisää tietoa aiheesta

tags
Palvelusähköposti-symboli
Vastuualueet

 
Palvelemme muun muassa sopimus-, vahingonkorvaus- ja yhtiöoikeudelliset sekä maanvuokraa ja kiinteistökauppaa koskevissa kysymyksissä.

 
Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä heidän tehtäviinsä liittyvissä asioissa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.