Sopimuksenteossa erehdyttäminen

Käräjäoikeuden ratkaisu ns. huijarifirma-asiassa

Käsillä olleessa asiassa käräjäoikeus katsoi, ettei sopimusta ollut syntynyt vastaajan ja huijarifirmaksi väitetyn kantajan kanssa. Myöhemmin kantaja perui valituksensa hovioikeudessa.

Vastaajan lähettämän kuittauksen ei voitu katsoa käsillä olevassa tapauksessa asian olosuhteet huomioon ottaen olleen sellaisenaan itsenäinen oikeustoimilain tarjous–vastaus-mekanismin kaltainen hyväksyvä vastaus tarjoukseen. Sopimus ei synny, elleivät molemmat osapuolet ole saavuttaneet yksimielisyyttä sekä sopimukseen sitoutumisesta että sopimuksen sisällöstä.

Käräjäoikeuden ratkaistavana olleessa asiassa esitetyn näytön valossa sekä sopimukseen sitoutuminen että sopimuksen sisältö olivat jääneet vastaajalle perustellusti epäselväksi. Käräjäoikeus totesi, että sopimusta markkinointipalveluista ei ollut syntynyt osapuolten välille.

Vastaajan kuittaus kantajalta saatuun dokumenttiin ei olosuhteiden valossa ollut muodostanut sopimusta osapuolten välillä. Kantajan perimät maksut eivät siten perustuneet osapuolten väliseen sopimukseen.

Päätökset ovat hankittavissa suoraan tuomioistuimesta

  • Helsingin käräjäoikeus 6.6.2017 nro 29193
  • Helsingin hovioikeus 2.11.2017, tuomio nro 1331, dnro S 17/1651

Teksti: Joonas Jännäri

Kuntaliitto.fissä lisää tietoa aiheesta

Palvelusähköposti-symboli

Etunimi
Palvelusähköposti
Sukunimi
siviililakimiehet

Yhteystiedot
Vastuualueet

 
Palvelemme muun muassa sopimus-, vahingonkorvaus- ja yhtiöoikeudelliset sekä maanvuokraa ja kiinteistökauppaa koskevissa kysymyksissä.

 
Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä heidän tehtäviinsä liittyvissä asioissa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.

Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiasiat
Tiimi
Palvelusähköpostit
Joonas Jännäri

Etunimi
Joonas
Sukunimi
Jännäri
lakimies

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2454
Kännykkä
+358 40 834 3036
Vastuualueet
  • sopimusoikeus
  • vahingonkorvausoikeus
  • perintä ja saatavan vanhentuminen
  • yhtiöoikeus
  • tekijänoikeussuositussopimukset
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiasiat
Kuntaliiton lakimiehet; Lakiyksikön siviililakimiehet
tags