Tarkastus ja valvonta

Tarkastus ja valvonta -sivusto

Kunnan toiminnan ja talouden valvontajärjestelmä muodostuu ulkoisesta ja sisäisestä valvonnasta. Ulkoinen valvonta jakaantuu tarkastuslautakunnan arviointiin ja lakisääteiseen tilintarkastukseen. Sisäinen valvonta on osa päivittäistä johtamista, jonka apuna johto voi käyttää sisäistä tarkastusta.

Ulkoinen valvonta on kunnan toimivasta johdosta riippumatonta valvontaa, kun taas sisäinen valvonta on kiinteä osa jatkuvaa toiminnan ja talouden ohjausta ja seurantaa.

Tarkastus ja valvonta -sivustolla käsittelemme seuraavat asiat:

Tarkastuslautakunta

 • Kunnan tarkastuslautakunnan tehtävät
 • Tarkastuslautakunnan tietojensaantioikeus
 • Tilinpäätöksen valmistelu valtuustolle
 • Tarkastuslautakuntien toiminta valtuustokauden vaihtuessa ja tilintarkastusyhteisön valinta 

Tilintarkastus

 • Tilintarkastajan tehtävät
 • Tilintarkastajan tietojensaantioikeus
 • Tilintarkastusvalvonta ja tutkinnot
 • Vahvistuskirjeet
 • Tarkastuslautakunnan teettämä "erityistilintarkastus"

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

 • Riskienarviointilomake
 • Sisäinen tarkastus

Lisää aiheesta muualla verkossa:

Tarkastuslautakuntajulkaisu

Julkaisu: Kehittyvä tarkastuslautakunta tavoitteiden toteutumisen ja tuloksellisuuden arvioijana

Kunnassa on erilaisia tarkastus- ja arviointitoimijoita, joilla kullakin on eri tehtävät ja näkökulmat, mutta myös yhdyspintoja. Kuntalain mukaan kunnissa tulee olla tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja.

lateral-image-left
tags
Sari Korento

Sari Korento

Kehittämispäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2616
Vastuualueet
 • kirjanpitolautakunnan kuntajaoston sihteeri
 • talouden ohjaus
 • tarkastus
 • sisäinen valvonta
 • riskienhallinta