Kuntajohtajaverkosto Ryhmä 44

Kuntaliiton Ryhmä 44 on kuntajohtajille tarkoitettu verkosto, joka koostuu 42 kuntajohtajasta, Kuntajohtajat ry:n puheenjohtajasta ja Ahvenanmaan maakunnan kuntien edustajasta. Kullakin kuntajohtajalla on henkilökohtainen varajäsen. Ryhmän paikoista kolmasosa vaihtuu toimikausittain.

Kuntajohtajaverkoston tehtävänä on tukea Kuntaliiton johtoa edunvalvonnallisissa asioissa ja liiton toiminnan kehittämisessä sekä tuoda esiin kuntajohdon ajankohtaisia asioita ja arjen haasteita. Verkostossa käydään vuoropuhelua kuntakentän muutosilmiöistä, niihin ennakoinnista ja reagoinnista yhdessä Kuntaliiton kanssa. 

Verkosto kokoontuu neljä kertaa vuodessa. Puheenjohtajana toimii Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen ja koordinaattorina tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom.

Kuntajohtajaverkosto Ryhmä 44:n tapaamiset vuonna 2023

  • ke 15.3. klo 13-15
  • ke 7.6. klo 12-15 
  • to 7.9. klo 13-15 
  • ke 29.11. klo 12-15