Sopimukset

Sopimuksenteossa erehdyttäminen

Sopimusta ei tule koskaan allekirjoittaa tai muulla tavoin hyväksyä ilman kaikkien sopimusehtojen huolellista lukemista (myös liitteet ja/tai viitaukset yleisiin sopimusehtoihin). Kunnilla elinkeinonharjoittajina ei ole kuluttajiin rinnastettavaa oikeutta peruuttaa jo tehtyä oikeustointa.

Sopimus sitoo sopijakumppania koko sopimuskauden niillä ehdoin, joilla sopimus on solmittu. Pääsääntö on, että sopimus syntyy, kun tarjoukseen annetaan hyväksyvä vastaus. Vastaus voi olla myös suullinen. Tästä pääsäännöstä on poikkeuksia. Esimerkiksi hankintalain soveltamisalaan kuuluvissa sopimuksissa hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Hankintalaki ei koske pienhankintoja, joten niihin sovelletaan edellä mainittua pääsääntöä.

Selkeästi erehdyttämällä aikaansaatu sopimus ei sido kuntaa. Sopimus voi olla pätemätön myös siksi, että kunnan työntekijällä ei ole ollut oikeutta tehdä sopimuksia kunnan puolesta. Näihin tilanteisiin vetoamien tarkoittaa usein sitä, että asiaan tulee hakea tuomioistuimen ratkaisu. Helpoin tapa välttää ongelmalliset tilanteet, on laatia selkeä ohje niistä menettelytavoista, joilla sopimuksia kunnassa solmitaan. Ohjeessa kannattaa kieltää sopimusten solmiminen puhelimitse.

Kaupustelijoilla on tapana käydä useissa saman kunnan tai lähikunnan paikoissa. Kunnilta tulleen palautteen mukaan tyypillisiin loma-aikoihin kesällä, syksyllä ja vuodentaitteessa, kun osa vakituisesta henkilöstöstä on pois, ”huijariyritykset” aktivoituvat.

Hyvä hälytyssignaali on yhteyttä ottaneen yrityksen kiire saada tilaus. Sopimuksiin yritetään usein erehdyttää myös kertomalla edeltäjän tai esimiehen jo käytännössä sopineen soittajan kanssa sopimuksen solmimisesta. Tyypillisiä ovat myös tilanteet, joissa kerrotaan kunnalla olevan jo sopimus (esim. kunnan mainos kaupallisilla nettisivuilla) kyseisen yrityksen kanssa ja nyt olisi tarkoitus vain jatkaa sopimusta. Sopimukseen ei koskaan tule suostua vain siksi, että se tuntuu sillä hetkellä helpoimmalta tavalla päästä jatkuvasti soittelevasta kaupustelijasta eroon.

Oikeustapaus

Lue lisää

Kuntaliiton julkaisemat  aiemmat ohjeistukset (ks. liite 2016 ja vanhemmat)

  • Huijariyrityksen taas aktiivisina (2019)
  • Kesä, kärpäset ja "huijariyritykset" tulevat (2016)
  • Kuntien erehdyttäminen sopimuksenteossa (2015)
  • Kuntien tilauksia ei tule tehdä tai vahvistaa puhelimessa (2013)
  • Varoitus tavaramerkin rekisteröinnistä (2013)
  • Kuntien työntekijöitä erehdytetään tekemään pätemättömiä sopimuksia (2011)
tags
Palvelusähköposti-symboli
Vastuualueet

 
Palvelemme muun muassa sopimus-, vahingonkorvaus- ja yhtiöoikeudelliset sekä maanvuokraa ja kiinteistökauppaa koskevissa kysymyksissä.

 
Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä heidän tehtäviinsä liittyvissä asioissa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.