Sopimuksenteossa erehdyttäminen

"Huijariyritykset" taas aktiivisina

Kuntaliitto on aika ajoin ohjeistanut ja varoittanut kuntia "huijariyrityksistä" vuodesta 2011 alkaen. Kuntien henkilöstö kuitenkin vaihtuu, "huijariyritykset" aktivoituvat eri puolilla maata, ja liittoon tulleiden yhteydenottojen perusteella aina jossain päin tapahtuu ns. vahinkoja. Näin myös kuluvana syksynä.

Muistutamme jälleen kerran, että sopimusta ei tule koskaan allekirjoittaa tai muulla tavoin hyväksyä ilman kaikkien sopimusehtojen huolellista lukemista. Tämä koskee myös liitteitä ja/tai viitauksia yleisiin sopimusehtoihin. Organisaatiossa täytyy myös olla kaikilla työntekijöillä tiedossa, ketkä ovat ne nimetyt työntekijät, joilla on kunnassa sopimusten allekirjoitusoikeus.

Kunnilla elinkeinonharjoittajina ei ole kuluttajiin rinnastettavaa oikeutta peruuttaa jo tehtyä oikeustointa. Sopimus sitoo sopijakumppania lähtökohtaisesti koko sopimuskauden ajan niillä ehdoin, joilla sopimus on solmittu.

Mikäli kaupustelija tai "huijariyritys" on saanut kunnan työntekijän, jolla ei ole sopimusten allekirjoitusoikeutta, hyväksymään laskun, kannattaa viipymättä kirjallisesti reklamoida asiasta vastapuolta. Kunnan reklamaatiossa kannattaa todeta, että kantanne mukaan välillenne ei ole syntynyt sitovaa sopimusta, tilanteesta riippuen esimerkiksi harhaanjohtavan myynnin ja erehdyttämisen sopimuksenteossa perusteella, minkä johdosta kiistätte väitettyyn sopimussuhteeseen perustuvat vaateet.  Reklamaatiossa on tarkoituksenmukaista lisäksi todeta, että koska erehdytetyllä työntekijällä ei ole kunnan sopimusten nimenkirjoitusoikeutta, ei kunta näin ollen ole sitoutunut sopimukseen tai sen liitteisiin. Reklamaation voi lähettää myös sähköpostitse.

 

Lisää aiheesta

Aiempaa ohjeistusta kuntaliitto.fi-sivustolla.

Leena Hoppu-Mäenpää

Johtava lakimies

Työvapaalla 30.4.2022 asti. | Tjänstledig t.o.m. 30.4.2022.

Lakiyksikkö, Lakiasiat
+358 9 771 2376, +358 50 576 1084
Vastuualueet
  • sopimusten johtaminen ja sopimushallinta
  • sopimusoikeus ja sopimusperusteinen varautuminen
  • hankintasopimukset - palvelua vain kuntien hankintayksiköille
  • vahingonkorvausoikeus
Löydä lisää sisältöä samoista teemoista