Sopimuksenteossa erehdyttäminen

"Huijariyritykset" taas aktiivisina

Kuntaliitto on aika ajoin ohjeistanut ja varoittanut kuntia "huijariyrityksistä" vuodesta 2011 alkaen. Kuntien henkilöstö kuitenkin vaihtuu, "huijariyritykset" aktivoituvat eri puolilla maata, ja liittoon tulleiden yhteydenottojen perusteella aina jossain päin tapahtuu ns. vahinkoja. Näin myös kuluvana syksynä.

Muistutamme jälleen kerran, että sopimusta ei tule koskaan allekirjoittaa tai muulla tavoin hyväksyä ilman kaikkien sopimusehtojen huolellista lukemista. Tämä koskee myös liitteitä ja/tai viitauksia yleisiin sopimusehtoihin. Organisaatiossa täytyy myös olla kaikilla työntekijöillä tiedossa, ketkä ovat ne nimetyt työntekijät, joilla on kunnassa sopimusten allekirjoitusoikeus.

Kunnilla elinkeinonharjoittajina ei ole kuluttajiin rinnastettavaa oikeutta peruuttaa jo tehtyä oikeustointa. Sopimus sitoo sopijakumppania lähtökohtaisesti koko sopimuskauden ajan niillä ehdoin, joilla sopimus on solmittu.

Mikäli kaupustelija tai "huijariyritys" on saanut kunnan työntekijän, jolla ei ole sopimusten allekirjoitusoikeutta, hyväksymään laskun, kannattaa viipymättä kirjallisesti reklamoida asiasta vastapuolta. Kunnan reklamaatiossa kannattaa todeta, että kantanne mukaan välillenne ei ole syntynyt sitovaa sopimusta, tilanteesta riippuen esimerkiksi harhaanjohtavan myynnin ja erehdyttämisen sopimuksenteossa perusteella, minkä johdosta kiistätte väitettyyn sopimussuhteeseen perustuvat vaateet.  Reklamaatiossa on tarkoituksenmukaista lisäksi todeta, että koska erehdytetyllä työntekijällä ei ole kunnan sopimusten nimenkirjoitusoikeutta, ei kunta näin ollen ole sitoutunut sopimukseen tai sen liitteisiin. Reklamaation voi lähettää myös sähköpostitse.

 

Lisää aiheesta

Aiempaa ohjeistusta kuntaliitto.fi-sivustolla.

Tagit
Palvelusähköposti-symboli

Etunimi
Palvelusähköposti
Sukunimi
siviililakimiehet

Yhteystiedot
Vastuualueet

 
Palvelemme muun muassa sopimus-, vahingonkorvaus- ja yhtiöoikeudelliset sekä maanvuokraa ja kiinteistökauppaa koskevissa kysymyksissä.

 
Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä heidän tehtäviinsä liittyvissä asioissa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.

Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiasiat
Tiimi
Palvelusähköpostit
Joonas Jännäri

Etunimi
Joonas
Sukunimi
Jännäri
lakimies

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2454
Kännykkä
+358 40 834 3036
Vastuualueet
 • sopimusoikeus
 • vahingonkorvausoikeus
 • perintä ja saatavan vanhentuminen
 • yhtiöoikeus
 • tekijänoikeussuositussopimukset
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiasiat
Kuntaliiton lakimiehet; Lakiyksikön siviililakimiehet

Etunimi
Leena
Sukunimi
Hoppu-Mäenpää
johtava lakimies

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2376
Kännykkä
+358 50 576 1084
Vastuualueet
 • sopimusten johtaminen ja sopimushallinta
 • sopimusoikeus
 • hankintasopimukset - palvelua vain kuntien hankintayksiköille
 • JYSE-ehdot
 • sopimusperusteinen varautuminen
 • vahingonkorvaus- ja vakuutusoikeus
 • yleinen siviilioikeus
 • kuluttaja-asiat
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiasiat
Kuntaliiton lakimiehet; Lakiyksikön siviililakimiehet