Maakunta- ja sote-valmistelijoiden verkostot

Kuntaliitto edistää maakunta- ja sote-valmistelijoiden keskinäistä verkostoitumista. Verkostoitumisen tarkoituksena on lisätä vuoropuhelua kuntien, alueiden ja valtion välillä. Esimerkkejä verkostoista: