Kari Väyrynen

Tietojärjestelmäsuunnittelija
Kuntaliiton sisäiset palvelut, ICT-palvelut
+358 9 771 2249, +358 50 324 3081
Kari.Vayrynen@kuntaliitto.fi