Nuorisotyö

Kunnat ovat merkittäviä nuorisopalveluiden tuottajia ja toimintaedellytysten luojia. Kunnissa on n. 1 000 nuorisotilaa ja noin 240 nuorten työpajaa.  Nuorten tieto- ja neuvontapalvelua on saatavilla noin 250 kunnassa. Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto toimii jo lähes kaikissa Suomen kunnissa ja etsivää nuorisotyötä tekee noin 500 työntekijää eri puolilla Suomea. Kuntien nuorisotoimi työllistää lähes 3 400 työntekijää ja kunnat käyttävät nuorisotyöhön vuosittain yli 200 miljoonaa euroa.

Uuden nuorisolain tarkoituksena on muun muassa tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa.  Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen luoda edellytyksiä nuorisotyölle ja -toiminnalle järjestämällä nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tukemalla nuorten kansalaistoimintaa.  Nuorisotyötä ja -politiikkaa toteutetaan moniammatillisena ja -alaisena yhteistyönä.

 

tags