Aamu- ja iltapäivätoiminta

Iltapäivätoiminta

Perusopetuslain mukainen aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisen tuen oppilaille. Kunnat päättävät toiminnan järjestämisestä ja sen laajuudesta. Toimintaan osallistuminen on lapselle vapaaehtoista.

Manner-Suomen kunnista noin 98 % järjestää koululaisille aamu- ja iltapäivätoimintaa. Toiminnan piirissä on lähes 59 000 lasta (2019). Kunta on oikeutettu valtionosuuteen järjestäessään aamu- ja iltapäivätoimintaa perusopetuslain mukaisesti.

Kunta voi järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa itse, yhdessä muiden kuntien kanssa tai se voi hankkia palvelut esimerkiksi eri järjestöiltä tai yhteisöiltä. Kunnilla ei ole velvollisuutta tarjota toimintaa. 

Jos kunta järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa, sitä on tarjottava joko 570 tuntia (kolme tuntia päivässä) tai 760 tuntia (neljä tuntia päivässä) koulun työvuoden aikana kullekin toimintaan osallistuvalle lapselle. Toimintaa voidaan järjestää arkipäivisin pääsääntöisesti kello 7.00 - 17.00 välisenä aikana. Toimintaan osallistuvalle lapselle on tarjottava välipala.

Aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan kunnan päättämällä tavalla. Kunta ilmoittaa myös toiminnan järjestämispaikoista ja aikatauluista. Otettaessa lapsia aamu- ja iltapäivätoimintaan heihin on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita.

Kunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien kuukausimaksujen määrästä, joka saa olla 570 tunnin osalta enintään 120 euroa ja 760 tunnin osalta enintään 160 euroa. Maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä.

Aamu- ja iltapäivätoimintaan järjestettäessä tulee ottaa huomioon, että koulumatkaetuuteen oikeutetuilla lapsilla olisi mahdollisuus käyttää etuutta osallistuessaan aamu- ja iltapäivätoimintaan.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajien kelpoisuusvaatimuksista säädetään opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa asetuksessa. Aamu- ja iltapäivätoiminnassa työskentelevien rikostausta selvitetään.

Aamu- ja iltapäivätoiminnassa noudatetaan Opetushallituksen päättämiä aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteita (v. 2011) ja kunnan sen pohjalta laatimaa toimintasuunnitelmaa.

Kunta voi järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa laajemminkin kuin laissa määritellyt tuntimäärät. Ylimenevistä tunneista voidaan periä maksu erikseen eikä maksun suuruudesta ole säädetty laissa. Kunnalle ei myönnetä säädettyä laajemmasta toiminnasta valtionosuutta.

LAINSÄÄDÄNTÖÄ

Perusopetuslaki (628/1998) 

Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998)

Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002)

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet 2011

tags
Mari Sjöström

Etunimi
Mari
Sukunimi
Sjöström
Perusopetuksen erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2732
Kännykkä
+358 50 575 8622
Vastuualueet
  • esi- ja perusopetus
  • erityisopetus
  • aamu- ja iltapäivätoiminta
  • koulukuljetukset
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Hyvinvointi ja sivistys -yksikkö
Twitter-tili