Aamu- ja iltapäivätoiminta

Sininen maaliroiske oikea ylänurkka

Lähes kaikissa kunnissa järjestetään koululaisille aamu- ja iltapäivätoimintaa. Toimintaan osallistuu lähes 60 000 lasta (2022). 

Perusopetuslain mukainen aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisen tuen oppilaille. Kunnat päättävät toiminnan järjestämisestä ja sen laajuudesta. Toimintaan osallistuminen on lapselle vapaaehtoista. Kunta on oikeutettu valtionosuuteen järjestäessään aamu- ja iltapäivätoimintaa perusopetuslain mukaisesti.

Aamu- ja iltapäivätoiminnassa noudatetaan Opetushallituksen päättämiä aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteita (v. 2011) ja kunnan sen pohjalta laatimaa toimintasuunnitelmaa.

Kuntien järjestämisen tavat ja toiminnan laajuus vaihtelevat

Kunta voi järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa itse, yhdessä muiden kuntien kanssa tai se voi hankkia palvelut esimerkiksi eri järjestöiltä tai yhteisöiltä. Kunta voi myös hankkia palvelut antamalla tähän tarkoitukseen avustusta palvelujen tuottajalle. Kunnilla ei ole velvollisuutta järjestää toimintaa. 

Jos kunta järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa, sitä on tarjottava joko 570 tuntia (keskimäärin noin kolme tuntia päivässä) tai 760 tuntia (keskimäärin noin neljä tuntia päivässä) koulun työvuoden aikana kullekin toimintaan osallistuvalle lapselle. Toimintaa voidaan järjestää arkipäivisin pääsääntöisesti kello 7.00 - 17.00 välisenä aikana. Toimintaan osallistuvalle lapselle on tarjottava välipala.

Aamu- ja iltapäivätoimintaan järjestettäessä tulee ottaa huomioon, että koulumatkaetuuteen oikeutetuilla lapsilla olisi mahdollisuus käyttää etuutta osallistuessaan aamu- ja iltapäivätoimintaan.

Aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan

Aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan kunnan päättämällä tavalla. Kunta ilmoittaa myös toiminnan järjestämispaikoista ja aikatauluista. Otettaessa lapsia aamu- ja iltapäivätoimintaan heihin on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita.

Aamu- ja iltapäivätoiminta on maksullista

Kunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien kuukausimaksujen määrästä. Maksu saa olla 570 tunnin osalta enintään 120 euroa ja 760 tunnin osalta enintään 160 euroa.

Maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä. Toimintaa järjestettäessä on tarpeen tiedottaa tästä mahdollisuudesta.  

Kunta voi järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa laajemminkin kuin laissa määritellyt tuntimäärät. Ylimenevistä tunneista voidaan periä maksu erikseen eikä maksun suuruudesta ole säädetty laissa. Kunnalle ei myönnetä säädettyä laajemmasta toiminnasta valtionosuutta. 

Kunta voi myös järjestää muuta virikkeellistä toimintaa lapsille. 

Henkilöstö

Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajien kelpoisuusvaatimuksista säädetään opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa asetuksessa (968/1998). Aamu- ja iltapäivätoiminnassa työskentelevien rikostausta selvitetään.

Vammaisten lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen kunnan ja hyvinvointialueen yhdyspintayhteistyönä

Kuntaliitto ja Hyvinvointialueyhtiö Oy ovat laatineet muistion (1.6.2023) vammaisten lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä kunnan ja hyvinvointialueen yhdyspintayhteistyönä. Muistio sisältää tietoa kunnan perusopetuslain mukaisesta aamu- ja iltapäivätoiminnasta sekä hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvasta vammaislainsäädännön mukaisesta hoidosta ja huolenpidosta.

 

Lainsäädäntöä

Perusopetuslaki (628/1998)external linkexternal link 

Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998)external linkexternal link

Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) external linkexternal link

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet 2011 external link

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.