Aamu- ja iltapäivätoiminta

Iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityisoppilaille. Kunnat päättävät toiminnan järjestämisestä. 

Opetushallitus hyväksyi vuonna 2011 uudet koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet.  Manner-Suomen kunnista yli 98 % järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa. Toiminnan piirissä on yli 53 000 lasta.

Kunnan tulee hyväksyä toimintasuunnitelma aamu- ja iltapäivätoimintaa varten. Toiminnan suunnittelussa painotetaan yhteistyötä kotien ja koulujen, eri hallintokuntien sekä toiminnan järjestäjien kanssa. 

Kunta voi järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa itse, yhdessä muiden kuntien kanssa tai se voi hankkia palvelut esimerkiksi eri järjestöiltä tai yhteisöiltä. Kunnilla ei kuitenkaan ole velvollisuutta tarjota toimintaa. 

Jos kunta järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa, sitä tulee tarjota joko 570 tuntia (kolme tuntia päivässä) tai 760 tuntia (neljä tuntia päivässä) koulun työvuoden aikana. Toimintaan osallistuminen on lapselle vapaaehtoista. Toimintaa voidaan järjestää koulun työvuoden aikana arkipäivisin pääsääntöisesti kello 7.00 - 17.00 välisenä aikana. 

Kunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien kuukausimaksujen määrästä, joka saa olla 570 tunnin osalta enintään 120 euroa ja 760 tunnin osalta enintään 160 euroa. Maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä.

Hakulomakkeisto, Opetushallitus

 

LAINSÄÄDÄNTÖÄ

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi perusopetuslain 48 f §:n muuttamisesta

Laki perusopetuslain 48 f §:n muuttamisesta

Perusopetuslaki

Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta

Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain muuttamisesta

tags