Peruskoulufoorumi luovutti esityksensä peruskoulun uudistamisen tavoitteiksi ja toimenpiteiksi opetusministeri Sanni Grahn-Laasoselle

Peruskoulufoorumin työhön ovat osallistuneet kaikki opetusalan keskeiset toimijat ja sidosryhmät: opettajat, rehtorit, oppilaat, vanhemmat, sivistys- ja opetustoimen johtajat, tutkijat, asiantuntijat ja muut yhteistyötahot.  Yhdessä ryhmien jäsenet ovat valmistelleet linjaukset, joilla suomalainen peruskoulu kehittyy tasa-arvoisena nyt ja tulevaisuudessa. Ryhmä on tehnyt esityksiä kansallisesta, opetuksen järjestäjän, koulun ja oppilaan sekä kasvuyhteisön näkökulmista.

Foorumin linjauksissa nostetaan esiin lukuisia konkreettisia kehittämisehdotuksia sekä rakenteellisiin että toiminnallisiin kysymyksiin. Foorumi mm. esittää, että lähikouluperiaatteen toteutumista vahvistetaan ja haasteellisilla alueilla toimivien peruskoulujen tukemista lisätään. Erilaiset kehittämisrahoitukset esitetään koottavaksi yhteen.

Foorumi korostaa osaamisen jatkuvan kehittämisen ja hyvän johtamisen merkitystä samoin kuin monialaisen yhteistyön tärkeyttä. Koulupäivän rakennetta foorumi ehdottaa kehitettävän niin, että se tukisi paremmin oppilaiden hyvinvointia. Vanhemmat ja huoltajat tulisi foorumin mukaan ottaa entistä vahvemmin mukaan koulun toimintaan. Lisäksi foorumi alleviivaa varhaiskasvatuksen roolia koko ikäluokan yhtäläisten oppimisedellytysten turvaajana.

Lue opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 16.2.2018

Suomen Kuntaliitto ja Kuntatyönantajat KT pitävät esitettyjä tavoitteita oikeansuuntaisina, jotta jokainen peruskoulu voi olla tasa-arvoinen ja laadukas sekä toimintaa voidaan kehittää paikallisesti tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Erityisesti Kuntaliitto ja KT haluavat nostaa perusrahoituksen riittävyyden sekä kehittämisrahoituksen yhdenmukaistamisen. Näihin tavoitteisiin päästään mm. yli hallituskausien menevällä, pitkäjänteisellä poliittisen ohjauksen varmistamisella sekä tarkastelemalla perusopetuksen lainsäädäntöä kokonaisuutena tukemaan tavoitteiden toteumista.

Peruskoulufoorumin toimintaryhmään osallistui Kuntaliitosta erityisasiantuntija Leena Pöntynen ja Kuntatyönantajilta neuvottelupäällikkö Hannu Freund. Uusi peruskoulu - johtoryhmässä työskentelee Kuntaliiton opetus ja kulttuuri -yksikön johtaja Terhi Päivärinta.

tags