Oppilas- ja opiskelijahuollon psykologi- ja kuraattori-palvelut sote- ja maakuntauudistuksessa

Sote- ja maakuntauudistus tulee muuttamaan oppilas- ja opiskelijahuollon järjestämistä vastuutahojen osalta. Kunnissa on tällä hetkellä hämmennystä ja epätietoisuutta siitä, miten oppilas- ja opiskeluhuollon toteuttaminen uudistuksen jälkeen tapahtuu, minkälaisiin muutoksiin kunnissa pitää valmistautua ja mitä vaihtoehtoja opiskeluhuollon järjestämiseen kunnilla on.

Liitteenä olevassa muistiossa asiaa avataan.