Oppilas- ja opiskelijahuollon psykologi- ja kuraattori-palvelut sote- ja maakuntauudistuksessa

Sote- ja maakuntauudistus tulee muuttamaan oppilas- ja opiskelijahuollon järjestämistä vastuutahojen osalta. Kunnissa on tällä hetkellä hämmennystä ja epätietoisuutta siitä, miten oppilas- ja opiskeluhuollon toteuttaminen uudistuksen jälkeen tapahtuu, minkälaisiin muutoksiin kunnissa pitää valmistautua ja mitä vaihtoehtoja opiskeluhuollon järjestämiseen kunnilla on.

Liitteenä olevassa muistiossa asiaa avataan.

Irmeli Myllymäki

Etunimi
Irmeli
Sukunimi
Myllymäki
Kehittämispäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2053
Kännykkä
+358 46 921 4443
Vastuualueet
  • Sivistystoimen kehittämistyö
  • Sivistysjohdon työn tukeminen ja koulutus
  • Sivistystoimen yhteistyö ja yhdyspinnat (esim SISOTE, LAPE)
  • Koulutus palveluna -projekti (KOPA)
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Hyvinvointi ja sivistys -yksikkö