Oppilas- ja opiskelijahuollon psykologi- ja kuraattori-palvelut sote- ja maakuntauudistuksessa

Sote- ja maakuntauudistus tulee muuttamaan oppilas- ja opiskelijahuollon järjestämistä vastuutahojen osalta. Kunnissa on tällä hetkellä hämmennystä ja epätietoisuutta siitä, miten oppilas- ja opiskeluhuollon toteuttaminen uudistuksen jälkeen tapahtuu, minkälaisiin muutoksiin kunnissa pitää valmistautua ja mitä vaihtoehtoja opiskeluhuollon järjestämiseen kunnilla on.

Liitteenä olevassa muistiossa asiaa avataan.

Irmeli Myllymäki

Irmeli Myllymäki

Kehittämispäällikkö
Hyvinvointi ja sivistys -yksikkö
+358 9 771 2053, +358 46 921 4443
Vastuualueet
  • sivistyspalvelujen kehittäminen
  • sivistysjohdon tuki ja koulutus
  • yhteistyö ja yhdyspinnat (esim. kunnan sivistyspalveluiden ja maakunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden yhtymäkohdat)
  • Koulutus palveluna -projekti