Podcast: Tulevaisuuden kunnan hyvinvointi

Kimmo Haapasalo ja Eero Vainio

Mitä on hyvinvointi? Mitä on onnellisuus? Miten kunta edistää kuntalaistensa hyvinvointia ja onnellisuutta? Miten kunnanjohtaja pitää huolta omasta hyvinvoinnistaan? Näihin kysymyksiin vastaavat Juvan kunnanjohtaja Mervi Simoska ja Petäjäveden kunnanjohtaja Eero Vainio. Haastattelijana projektipäällikkö Kimmo Haapasalo Kuntaliitosta.