Seutukaupunkihankkeet 2019–2021

Seutukaupunkien osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen

Osaavan työvoiman saatavuus on keskeinen menestys- ja elinvoimatekijä seutukaupungeille ja niiden yrityksille. Seutukaupungeille suunnattiin valtion vuoden 2019 budjetissa 3 miljoonaa euroa nopeasti toteutettaviin alueellisiin seutukaupunkien osaavan työvoiman saatavuutta tukeviin hankkeisiin, joiden rahoitukseen myös alueen kunnat osallistuvat. (Hallituksen budjettiriihi 29.8.2018)

Seutukaupunkiverkoston koordinoimana valmisteltiin neljä verkostohanketta, joissa kussakin on mukana kymmenestä yli kolmeenkymmeneen seutukaupunkia. Lisäksi hankkeille muodostettiin kevyt koordinaatiohanke. Verkostohankkeiden rahoitushakemukset jätettiin rahoittavana viranomaisena toimivalle Etelä-Pohjanmaan liitolle maaliskuun puolivälissä 2019 ja rahoituspäätökset saatiin kevään sekä alkukesän 2019 aikana.

Seutukaupunkihankkeet ovat

  • Joustavat koulutusmallit yhdessä yrityselämän kanssa
  • Työllistymisen tukeminen julkisten palveluntarjoajien ja yritysten yhteistyöllä
  • Kansainvälisyyden hyödyntäminen ulkomaisen työvoiman saatavuudessa
  • Seutukaupunkien yritysverkostot

Tavoitteina suunnitelluilla hankkeilla on tukea joustavien koulutusmallien syntyä ja leviämistä, tukea työllistymistä julkisten palveluntarjoajien ja yritysten välisellä yhteistyöllä, edistää kansainvälisten osaajien rekrytointeja sekä tukea seutukaupunkien yritysverkostojen yhteistyötä. Toteutusaika hankkeille on kesä 2019 – elokuu 2021.

Hankkeista saatavat tulokset ja toimivat käytännöt tahdotaan juurruttaa seutukaupunkeihin laajalti. Seutukaupunkiverkosto toivoo hankkeiden olevan askel laajempaan elinvoiman kehittämistyöhön yhdessä valtion kanssa.

Osavan työvoiman saatavuutta edistävälle hankekokonaisuudelle on omat verkkosivut, joilta löydät ajankohtaista tietoa ja tapahtumia kaikista neljästä hankkeesta sekä niiden koordinaatiosta:
www.seutukaupunkiosaajat.fi

Siirry seutukaupunkiverkoston sivulle

tags