Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen 2018

Kuntaliitto on selvittänyt perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen järjestämistä Manner-Suomen kunnissa vuonna 2018, jolloin Manner-Suomessa on yhteensä 295 kuntaa. Perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelut voi järjestää kunta tai yhteistoiminta-alue.

Yhteistoiminta-alueiden vaihtoehtoisia organisointimuotoja ovat kuntayhtymä ja vastuukuntamalli. Vastuukuntamallissa yksi kunta hoitaa tehtäviä sopimuksen nojalla myös muiden kuntien puolesta. Kuntayhtymä on kuntien muodostama yhteenliittymä, jolle kunnat ovat luovuttaneet kunnallisia tehtäviä.

78 kuntaa järjestää perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelut itse. Väestöstä 50 prosenttia asuu näissä kunnissa. Kunnassa sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaa yleensä perusturvalautakunta tai sosiaali- ja terveyslautakunta. Lautakunnan toimialaan voi kuulua sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi myös muita tehtäviä. Kunta voi esimerkiksi elinkaarimallin mukaisesti jakaa vastuuta sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävistä myös useammalle toimielimelle.

Yhteistoiminta-alueita on yhteensä 59 ja niissä 217 kuntaa. Väestöstä 50 prosenttia asuu yhteistoiminta-alueilla.

Perusterveydenhuollosta ja sosiaalipalveluista vastaa 32 kuntayhtymää, joissa on yhteensä 154 jäsenkuntaa. Kuntayhtymä vastaa perusterveydenhuollon lisäksi kaikista sosiaalipalveluista tai osasta sosiaalipalveluja. Osa kuntayhtymistä vastaa vain perusterveydenhuollosta. 

Vastuukuntamallin mukaisia yhteistoiminta-alueita on 27, ja niissä on mukana yhteensä 63 kuntaa. Vastuukunta vastaa oman kuntansa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä. Vastuukunta vastaa sopimuskuntien puolesta perusterveydenhuollon lisäksi kaikista sosiaalipalveluista tai osasta sosiaalipalveluja. Osa vastuukunnista vastaa sopimuskuntien puolesta vain perusterveydenhuollosta.

Terveyskeskuksia on yhteensä 137, joista 78 on kuntien, 32 kuntayhtymien ja 27 vastuukuntien terveyskeskuksia. Alle 20 000 asukkaan terveyskeskuksia on 69 ja yli 20 000 asukkaan terveyskeskuksia on 68.

Tietojen kokoamisessa on käytetty apuna kuntien ja yhteistoiminta-alueiden päätösasiakirjoja ja verkkosivuja, Kuntaliiton verkostoja ja Kuntaliittoon tulleita ilmoituksia hallinnon muutoksista. Selvitys ei sisällä lasten päivähoidon/varhaiskasvatuksen ja ympäristöterveydenhuollon hallintoa.
 

tags
Mari Sjöholm

Mari Sjöholm

Tietopalvelusuunnittelija
Sote-yksikkö
+358 9 771 2614, +358 50 338 2502
Vastuualueet
  • sosiaali- ja terveydenhuollon tilastoasiat
  • sairaanhoitopiirien ja suurimpien kuntien osavuosi- ja vuosikatsaukset
  • sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen