Tiedote, 

Kuntaliiton selvitys kuntien verkkoviestinnästä ja toiminnasta sosiaalisen mediassa

Yhä useampi kunnanjohtaja sosiaalisessa mediassa

(Kuntaliitto tiedottaa 22.6.2017) Yhä useampi kunnanjohtaja toimii työroolissa sosiaalisessa mediassa. Noin neljä kymmenestä kunnanjohtajasta on aktiivinen sosiaalisessa mediassa, useimmiten Twitterissä tai Facebookissa. Tiedot selviävät Kuntaliiton verkkoviestinnän ja sosiaalisen median käytön kyselystä.

.

Missing media item.

- Yhä useammin toiminta sosiaalisessa mediassa on kunnan- ja kaupunginjohtajille normaali osa työtä ja johtamista, toteaa Kuntaliiton verkkoviestintäpäällikkö Tony Hagerlund.

Kuntaliiton sosiaalisen median kyselyyn vastasi 144 kuntaa, eli vastausprosentti oli 46. Suurissa kaupungeissa kyselyyn vastattiin ahkerammin kuin pienissä kunnissa.

Facebook on edelleen yleisin sosiaalisen median kanava, mutta myös Youtubea Instagramia ja Twitteriä käyttää yli puolet kyselyyn vastanneista kunnista. Useimmiten sosiaalisen median käytöllä tavoitellaan joko nykyisiä tai tulevia kuntalaisia.

Nuorisotoimissa sosiaalista mediaa käytetään yli 90 % kunnista. Seuraavaksi yleisintä toiminta sosiaalisessa mediassa on kulttuuritoimessa, kirjastoissa ja liikuntatoimessa. 

Puolet kyselyyn vastanneista kunnista on järjestänyt henkilöstölle koulutusta sosiaalisessa mediassa toimimiseen. Johdolle koulutusta on järjestänyt vajaa kolmannes.

Mobiilikäyttö on useimmiten huomioitu

Responsiivisuus, eli eri päätelaitteiden vaatimusten huomioiminen verkkopalveluiden suunnittelussa, on yleistynyt. Yli 70 % kunnista on huomioinut responsiivisuuden verkkopalveluidensa suunnittelussa, ja noin kuudennes osittain.

Puolella kyselyyn vastanneista kunnista on käynnissä tai käynnistymässä julkisen verkkopalvelun uudistaminen.

Noin kolmannesta valtuuston kokouksista voi seurata suorana

31 % kyselyyn vastanneista kunnista tarjoaa mahdollisuuden seurata valtuuston kokousta suorana lähetyksenä, netin välityksellä tai muutoin. Valtuuston kokouksista twiitataan virkatyönä vajaassa viidennessä kunnista, etenkin isommissa kaupungeissa.

- Nyt valtuustokauden vaihtuessa monet kunnat arvioivat tulevan vaalikauden toimintatapoja. Ensi vuonna aiempaa useampi kunta voi näyttää valtuuston kokouksiaan suorana, toteaa Hagerlund.

Lisätietoja:
Tony Hagerlund, verkkoviestintäpäällikkö, 050 526 2158

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!

Viestijä, tule mukaan viestinnän juridiikka -webinaariin

Webinaarissa käsitellään viestinnän juridiikkaa. Voit toimittaa etukäteen kysymyksiä, joihin haluaisit vastauksia.

Ilmoittaudu mukaan!