Kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatio

KIRA-digiltä rahoitusta kokeiluihin

Kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatiota vauhdittavan KIRA-digi -hankkeen viidennellä kokeiluhakukierroksella myönnettiin noin 900 000 euroa tukea 28 kokeilulle. Tukea saavat 21 yritystä, 3 kuntaa tai kaupunkia, 3 yhdistystä tai säätiötä ja yksi yliopisto. Hallituksen kärkihankkeessa ovat mukana ministeriöt, kunnat ja alan yritykset. Tavoitteena on avoin ja yhteentoimiva rakennetun ympäristön tiedonhallinnan ekosysteemi. Hankkeen tuloksia esitellään myös vuoden 2018 varrella järjestettävissä KIRA-digi 360 -tilaisuuksissa. Seuraava tilaisuus lähetetään suorana verkkolähetyksenä 8. maaliskuuta klo 14-16. Keväällä 2018 järjestetään vielä yksi rahoituskierros.

Aiheeseen liittyen Helsingissä järjestetään 11. - 12. syyskuuta kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatiota käsittelevä kansainvälinen konferenssi World Summit on the Digital Built Environment WDBE 2018. Konferenssiin on parhaillaan käynnissä Call for Proposals ja ehdotuksia sisällöksi voi tehdä 4.3.2018 asti.

 

Muualla verkossa

KIRA-digi -hanke http://www.kiradigi.fi/
KIRA-digi-hanke (ajankohtaista) http://www.kiradigi.fi/ajankohtaista/kira-digin-viidennella-hakukierroksella-rahoitusta-28-uudelle-kokeilulle.html
World Summit on the Digital Built Environment WDBE 2018 http://www.wdbe2018.org

 

tags