Haussa vuoden selväsanainen

Selkeän virkakielen edistäjää etsitään taas. Kilpailuun toivotaan ehdokkaita, joiden tekstit tai toimet ovat edistäneet selkeää kielenkäyttöä ja viestintää. Kilpailuaikaa on syyskuulle asti, mutta Kotus esittelee ehdokkaita jo sitä ennen.

Kaksi vuotta sitten palkittiin Oulun omaishoidon tekstien uudistajat. Viime vuonna oli vuorossa selkokielen palkinto, jonka sai ev.lut. kirkko. Vuoden selväsanaisen palkitsee eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen, ja esiraadissa on muun muassa Kuntaliiton edustus. Kilpailun järjestää joka toinen vuosi Kotimaisten kielten keskus Kotus.

Kilpailuun voi ilmoittaa tekstin, työtavan, viestintään tai nimiin liittyvän työn, jolla on edistetty hyvää virkakieltä. Tällaisia töitä voivat olla esimerkiksi hyvä teksti, kuvan ja tekstin kokonaisuus, viestintää tai palvelua parantava toimintatapa tai vaikkapa hyvin valittu organisaationnimi tai onnistunut nimiuudistus. Tämän vuoden kilpailussa erityiseksi ansioksi katsotaan se, että työssä on otettu huomioon sekä suomi että ruotsi, toiminnasta on saatu havaittavia tuloksia tai on kehitetty uudenlaisia työtapoja selkeiden tekstien tuottamiseen ja viestinnän parantamiseen.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen Kotuksen sivuilla.

tags