Tietoja pienistä lämpölaitoksista

Raportin lähdeaineisto perustuu Kuntaliiton keväällä 2018 tekemään kyselyyn, joka osoitettiin pienille, Energiateollisuus ry:hyn kuulumattomille kaukolämpölaitoksille. Tiedot koskevat laitosten käyttämiä polttoaineita, rakentamista ja taloutta. Vastaavia tietoja on kerätty vuodesta 1988 lähtien. Kyselylomake lähetettiin sähköpostitse 89 kuntaan. Kyselyyn saatiin määräaikaan mennessä vastaukset 37 laitokselta 32 eri kunnasta kyselyn vastausprosentin ollen näin 35,9 prosenttia. Tilaston laatimisesta ovat vastanneet Alueet ja yhdyskunnat -yksikössä energiainsinööri Kalevi Luoma ja tilastotutkija Matti Sahlberg.

Tilastossa esitetyt luvut perustuvat laitosten antamiin omiin ilmoituksiin ja epäselvissä tapauksissa tilaston laatijoiden tekemiin tulkintoihin. Osa epäselvistä tiedoista on varmistettu vastaajilta sähköpostitiedustelulla. Laitosten ilmoittamien tietojen tulkinnan helpottamiseksi ja yleistuntuman hahmottamiseksi ilmoitetaan tietyissä taulukoissa erillisellä rivillä minimi- ja maksimiarvot kysytyistä tiedoista. Keskiarvotieto ilmoitetaan niissä tapauksissa, joissa vastausten määrä mahdollistaa mielekkään keskiarvotiedon käyttämisen.

Tilasto palvelee yksittäisiä laitoksia ja alan asiantuntijoita oman toiminnan kehittämisessä. Tilaston tietoja käytetään myös Tilastokeskuksen valtakunnallisen Sähkön- ja lämmöntuotantotilaston laadinnassa.

Tietoja pienistä lämpölaitoksista

Tilastoja yhdyskunnat ja ympäristö -toimialalta

tags