Rakennetun ympäristön tietojen hakupalvelu

Kuntatietopalvelu

Tämä on kuntien rakennetun ympäristön tietoa välittävä palvelu. Voit katsella tietoja maksutta. Erikseen valitsemasi lisäarvopalvelut ovat maksullisia. Voit seurata valitsemasi alueen maankäyttöä ja saat muutoksista hälytyksen. Palvelumaksut tuloutetaan kuntiin.

KuntaTietoPalvelu (KTP) on kuntien teknisen- ja ympäristötoimen keskeisten maankäytön ja rakennetun ympäristön prosessien tuottamien koneluettavien (KuntaGML) tietojen välityspalvelu. Palvelu on tarkoitettu sekä kuntalaisten, yritysten että viranomaisten käyttöön. Voit katsella kunnan julkaisemia tietoja palvelussa. Voit myös seurata valitsemasi alueen maankäyttöä ja saat hälytyksen muutoksista.

Keskeiset koneluettavana julkaistavat tiedot ovat rakennusten ja muiden kohteiden osoitteet, valmiit rakennukset, asemakaavat ja niiden kaavayksiköt, yleiskaavat, rakennusvalvonta-asiat, poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut. KuntaTietoPalvelu 2020 hankkeen tavoitteena on, että kaikki kunnat julkaisevat em. tiedot kuntien yhteisen palvelun kautta vuoteen 2020 mennessä.

Koneluettavaa ajantasasaista rakennus- ja asemakaavatietoa (KuntaGML) tarvitaan sekä nykyisessä että uudistuvassa kiinteistöverotusjärjestelmässä. Palvelun kautta järjestetään kuntien vastuulla olevat EU:n inspire-direktiivin edellyttämät tietopalvelut, jolloin kuntien ei tarvitse investoida tähän erikseen. Viranomaiset saavat kuntien koneluettavan tietovirran käyttöönsä lakisääteisiä tehtäviä varten. Yksityinen sektori voi tuottaa ajantasaisia tietopalveluja kuntien koneluettavasta tietovirrasta.

Liittyminen KuntaTietoPalveluun:

Kunta voi liittyä KuntaTietoPalveluun lähettämällä oheisen lomakkeen sähköpostilla osoitteeseen: Tuki@Kuntatietopalvelu.fi

Palvelun nykyistä kauppapaikkaa ollaan uudistamassa verkkokaupaksi. Verkkokauppa avataan yleiseen käyttöön vuoden 2018 alussa. Sitä ennen käyttäjien tulee ottaa yhteyttä Palvelun tukeen käyttöönoton valmisteluun ja testaukseen liittyen:  Tuki@Kuntatietopalvelu.fi

Uusia KuntaGML-rajapintoja valmistellaan

Kuntaliitto valmistelee parhaillaan uusia KuntaGML-rajapintahankkeita (yleiskaavat ja yleisten alueiden hallintajärjestelmät) sekä jo toteutettujen rajapintojen ylläpitomenettelyä.

Kauppapaikka

Palvelu toimii parhaiten esim. Chromen selaimella.

Tietomallit ja skeemat

Tutustu myös

tags

Kunnan palveluehdot

Kuntien yhteinen tietopalvelu avattiin

(Kuntaliitto tiedottaa 12.4.2018) Kuntien rakennetun ympäristön tiedot löytyvät vastedes yhdestä verkkopalvelusta. Rakentaja, taloyhtiö tai vaikkapa omakotiasuja voi tilata oman kiinnostuksensa mukaan

Kuntia kannustetaan liittymään kuntien yhteiseen KuntaTietoPalveluun - Suomen Kuntasäätiö antaa tukea

Kuntien Rakennetun Ympäristön Sähköiset Palvelut (KRYSP) -hankkeen tulokset ovat käyttöönotettavissa kunnissa

Juha Järvi

Etunimi
Juha
Sukunimi
Järvi
Palvelukoordinaattori

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+3589 771 2072
Kännykkä
+358 50 438 5096
Vastuualueet
  • KuntaTietoPalvelu 2020 palvelujen hallinnointi, asiakaspalvelu, ylläpito, kehittäminen ja kehitystyön ohjaus.
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Tietoyhteiskunta