Rakennetun ympäristön tietojen hakupalvelu

Kuntatietopalvelu

KuntaTietoPalvelu 2020 (KTP) on projekti, jossa on rakennettu kuntien teknisen- ja ympäristötoimen keskeisten maankäytön ja rakennetun ympäristön prosessien tuottamien koneluettavien (KuntaGML) tietojen välityspalvelua.

Keskeiset koneluettavana julkaistavat tiedot ovat olleet rakennusten ja muiden kohteiden osoitteet, valmiit rakennukset, asemakaavat ja niiden kaavayksiköt, yleiskaavat, rakennusvalvonta-asiat, poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut.

Hankkeessa toteutettu ja pilotoitu tekninen ratkaisu on hankkeen aikana todettu teknisesti riittämättömäksi, minkä lisäksi toimintaympäristössä on tapahtunut muutoksia, jotka muuttaneet monet hankkeen lähtöoletuksista vääriksi. Yksi tällainen muutos on koskenut tietosuojalainsäädäntöä ja EU:n tietosuoja-asetuksen tuomia tiukennuksia henkilöitä koskevan tiedon käsittelyyn. KTP teknisenä alustana on 8.10.2019 päätetty ajaa alas. Hanke kokonaisuudessaan päättyy vuoden 2019 lopussa.

KTP-hankkeessa käynnistynyttä kuntien välistä yhteistyötä kuitenkin jatketaan ja etsitään korvaavia teknisiä ratkaisuja yhdessä valtion toimijoiden kanssa.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!