Yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö -sähköpostilistat

Yhdyskunta, tekniikka ja ympäristo -aiheisia sähköpostilistoja on kahdenlaisia. Avoimille listoille (kaikki kuntien, kuntayhtymien ja maakuntaliittojen työntekijät) voit liittyä suoraan alla olevien tietojen pohjalta. Huomioi että (at) merkit täytyy korvata @-merkillä. Suljetut listat on suunnattu vain kunnissa ko. alan asiantuntijoille.

Kun haluat liittyä listalle, noudata alla olevia ohjeita. Älä laita liittymispyyntöä listalle, kiitos!

Avoimet listat  

Rakennustarkastaja

Listan osoite: rakennustarkastaja-l (at) listserv.kuntaliitto.fi

Tällä postituslistalla käsitellään rakennusvalvontaviranomaiselle kuuluvia asioita.

Tiedusteluihin vastaa lakimies Minna Mättö

Voit liittyä listalle lähettämällä sähköpostia osoitteeseen rakennustarkastaja-l-join (at) listserv.kuntaliitto.fi ja poistua listalta lähettämällä postia osoitteeseen rakennustarkastaja-l-leave (at) listserv.kuntaliitto.fi

Geodeetti

Listan osoite: geodeetti-l (at) listserv.kuntaliitto.fi

Geodeetti-l on kunnan maanmittarien yleinen sähköpostilista  

Voit liittyä listalle lähettämällä sähköpostia osoitteeseen geodeetti-l-join (at) listserv.kuntaliitto.fi ja poistua listalta lähettämällä postia osoitteeseen geodeetti-l-leave (at) listserv.kuntaliitto.fi  

Tiedusteluihin vastaa kehittämispäällikkö Tiina Hartman.

Kaavoittaja

Listan osoite: kaavoittaja-l (at) listserv.kuntaliitto.fi

Kaavoittaja-l on kuntien ja maakunnan liittojen kaavoittajien välinen sähköinen yhteysverkko.

Voit liittyä listalle lähettämällä sähköpostia osoitteeseen kaavoittaja-l-join (at) listserv.kuntaliitto.fi ja poistua listalta lähettämällä postia osoitteeseen kaavoittaja-l-leave (at) listserv.kuntaliitto.fi 

Tiedusteluihin vastaa kehittämispäällikkö Anne Jarva,  projektipäällikkö Päivi Tiihonen ja lakimies Minna Mättö.

Kuntien ympäristöviranhaltijat

Listan osoite: kunymp-l (at)listserv.kuntaliitto.fi

Kunymp-l postituslista on tarkoitettu kuntien ympäristöviranhaltijoille. Listan avulla voidaan käydä keskustelua ajankohtaisista ympäristöasioista ja tiedottaa hyödyllisistä tapahtumista ja tilaisuuksista.

Voit liittyä listalle lähettämällä sähköpostia osoitteeseen kunymp-l-join (at) listserv.kuntaliitto.fi ja poistua listalta lähettämällä postia osoitteeseen kunymp-l-leave (at) listserv.kuntaliitto.fi 

Tiedusteluihin vastaa ympäristöpäällikkö Tommi Maasilta.

Ilmastolista

Listan osoite: ilmasto-l(at)listserv.kuntaliitto.fi 

Ilmasto-l postituslista on tarkoitettu kuntien ilmastotyössä mukana oleville viranhaltijoille ja luottamushenkilöille. Listalla voidaan käydä keskustelua ajankohtaisista ilmastoasioista ja tiedottaa hyödyllisistä tapahtumista ja tilaisuuksista.

Voit liittyä listalle lähettämällä sähköpostia osoitteeseen ilmasto-l-join(at)listserv.kuntaliitto.fi ja poistua listalta lähettämällä postia osoitteeseen ilmasto-l-leave(at)listserv.kuntaliitto.fi

Tiedusteluihin vastaa asiantuntija Marjaana Seppinen.

Kuntien energiaverkosto

Listan osoite: Kuntien_energiaverkosto-l@listserv.kuntaliitto.fi 

Kuntien_energiaverkosto-l -lista on tarkoitettu kunta-alalla organisaation energiantuotannon ja/tai käytön kokonaisuudesta kiinnostuneille henkilöille. Listalle voi kuulua kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö. Myös kuntaomisteisen tytäryhteisön palveluksessa oleva henkilö voi kuulua verkostoon, jos vastuu tytäryhteisön energia-asioista kuuluu toimenkuvaan. Listalla voidaan käydä keskustelua ajankohtaisista energia-asioista ja tiedottaa hyödyllisistä tapahtumista ja tilaisuuksista.

Voit liittyä listalle lähettämällä sähköpostia osoitteeseen Kuntien_energiaverkosto-l-join@listserv.kuntaliitto.fi ja poistua listalta lähettämällä postia osoitteeseen Kuntien_energiaverkosto-l-request@listserv.kuntaliitto.fi  

Kuntien energiaverkosto -lista korvaa aiemman Energiavastuuhenkilöt-listan.

Tiedusteluihin vastaa energia-asioiden erityisasiantuntija Vesa Peltola. 
 

Listat vain kuntien ammattilaisille

Kunnallinen jätehuolto

Kunjate-l -lista on  ja tarkoitettu vain jätehuoltoviranomaisille.
Tiedusteluihin vastaa erityisasiantuntija Tuulia Innala.

Kiinteistöinsinööri

Kunnan kiinteistönmuodostustehtävistä vastaavien sähköpostilista.

Tiedusteluihin vastaa kehittämispäällikkö Tiina Hartman.

Kuntamittari

Kunnan maanmittareiden keskinäinen sähköpostilista. 

Tiedusteluihin vastaa kehittämispäällikkö Tiina Hartman.

Maapolitiikka

Kunnan maapolitiikan hoitajien sähköpostilista.

Tiedusteluihin vastaa kehittämispäällikkö Tiina Hartman.

Paikkatieto

Kunnan paikkatietovastaavien sähköpostilista. 

Tiedusteluihin vastaa Päivi Tiihonen

Kuntien ympäristöjohto

Tiedusteluihin vastaa Tommi Maasilta.

Ympäristöterveydenjohtajat

Kuntien ympäristöterveysasioista vastaavien sähköpostilista

Tiedusteluihin vastaa Kaisa Mäntynen