Ville Nieminen

Ville Nieminen

Asiantuntija
Strategiayksikkö, Kuntajohtaminen, demokratia ja kestävä kehitys
+358 9 771 2749, +358 50 564 6622
Ville.Nieminen@kuntaliitto.fi
Vastuualueet
  • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen