Ville Nieminen

Ville Nieminen

Erityisasiantuntija
+358 9 771 2749, +358 50 564 6622
Ville.Nieminen@kuntaliitto.fi
Vastuualueet
  • tulevaisuuden kunta
  • kestävyyden johtaminen ja kuntaliitosten seuranta
  • vaikutusten ennakkoarviointi päätöksenteossa, EVA