Valtionosuudet

Tarkastettu

Valtionosuusjärjestelmän tavoitteena on kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen saatavuuden varmistaminen tasaisesti koko maassa siten, että kansalaiset voivat saada tietyn tasoiset peruspalvelut asuinpaikastaan riippumatta kohtuullisella verorasituksella. Tämä toteutetaan tasaamalla kuntien välisiä eroja palvelujen järjestämisen kustannuksissa sekä tulopohjissa.  

Valtionavut

Valtionosuussivustolla käsittelemme seuraavat asiakokonaisuudet: 

 1. Valtionosuusjärjestelmä 

  • Kunnan peruspalvelujen valtionosuus 
  • Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus 
  • Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet

2. Valtionosuuslaskelmat 

  • Valtionosuudet 2017-2013 
  • Kuntien laskennallliset valtionosuudet 2017-2010

 3. Kotikuntakorvaukset

  • Esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvaukset 
  • Lastensuojelun vuoksi sijoitetun oppilaan korvaus.

 

Lisää aiheesta Kuntaliiton verkkopalvelussa:

tags