Ajankohtaista UNA-hankkeesta

Lääkäri

UNA etenee kohti ensimmäisiä käyttöönottoja

UNA Ytimen integraatio- ja tiedonhallintaratkaisun toteutus on hyvässä vauhdissa. Neljä aluetta (EPSHP, PHHYKY, PSSHP, VSSHP) on omissa toiminnan kehittämisprojekteissaan valmistautumassa UNA Ytimen ensimmäisen version käyttöönottoon toimintaprosesseja tukevan tilannekuvatoteutuksen avulla. Seuraavia pilottialueita ollaan parhaillaan haarukoimassa. Ytimen toiminnallisista piloteista järjestetään julkisille sote-toimijoille yhteinen infopäivä 11.12.2019 Kuntatalolla. Merkkaa siis päivämäärä jo kalenteriisi!

UNA Kaari-hankkeessa pääfokuksena on kesän jälkeen ollut tiivistahtinen hankinnan valmistelu, jota on edistetty neljässä eri osakokonaisuudessa; juridiikka, arkkitehtuuri, toiminnallinen sisältö sekä alueiden valmistelun tuki. Samaan aikaan on alueiden kanssa valmisteltu alueellisten sitoutumispäätösten tekemistä. Tiistaina 27.8.2019 pidetyssä Kaari-päivässä kokonaisuutta käytiin kattavasti läpi UNA-omistajaorganisaatioiden kanssa.

Lomake UNA on saanut vaatimustenmukaisuustodistuksen kaikkien vaiheistusasetuksen mukaisten todistusten ja lausuntojen osalta. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiriin kuuluva Tornio on saanut Kelan hyväksynnän ensimmäiselle Lomake UNA:n Kanta-käyttöönottokokeelle, joka toteutettiin kesäkuussa. Käyttöönottokokeen tarkoituksena on varmistaa liittyjän tekninen tuotantovalmius ja todentaa, että tuotantotoiminnan konfiguraatiot toimivat suunnitellulla tavalla Kanta-tuotantoympäristössä. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on aloittanut oman käyttöönottokokeensa 3.9.2019. PPSHP:n tavoitteena on Lomake UNA:n käytön aloittaminen vuoden 2019 aikana.

Lisätietoja: https://unaoy.fi/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNA Oy:n ensimmäinen työntekijä palkattu

UNA Oy on saanut ensimmäisen työntekijänsä, kun Teija Kvist-Sulin aloittaa UNA Oy:n palveluksessa 1.11.2018. Jo aiemmin UNA-hankkeessa hankesihteerinä työskennellyt Teija siirtyy yhtiöön Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymästä. Seuraavassa lyhyesti Teijan ajatuksia UNA-hankkeen ja uusiin haasteisiin siirtymisen tiimoilta.

1. Kerro lyhyesti itsestäsi ja työhistoriastasi.

–  Asun Kangasalla. Perheeseeni kuuluu kolme aikuista lasta ja aviomies sekä yhteensä neljä koiraa ja yksi kissa. Olin 14 vuotta PSHP:llä erilaisissa   taloushallinnon ja toimiston yleistehtävissä. Ennen PSHP:ta olin 10 vuotta kotiäitinä ja sitä ennen tein erilaisia sekalaisia hommia vaikka kuinka paljon.

2. Miksi päätit siirtyä UNA Oy:n palvelukseen?

–  Oli niin kiinnostava rekrytointi-ilmoitus, että oli pakko hakea.

3. Millaisena näet sotetietojärjestelmäekosysteemin kehittämisen lähivuosina?

–  Erittäin haastavana ja näen että on äärimmäisen tärkeää saada tieto liikkumaan. Nykyisin tieto on pirstaleina ympäri maata, ihmiset muuttavat kasvukeskuksin ja vanha tieto pitää saada mukaan.

4. Kuvaile itseäsi kolmella adjektiivilla?

–  Eteenpäin katsova, ystävällinen ja ennakkoluuloton.

5. Suosikkijuomasi?

–  Vesi ja vahva kahvi.

Muiden UNA Oy:n ensivaiheen avainhenkilöiden rekrytoinnit ovat parhaillaan käynnissä ja toimitusjohtajavalinnasta ilmoitetaan lähitulevaisuudessa.

UNA Oy on kehitys- ja asiantuntijayhtiö, joka yhtiömuotoisena palvelee sote-toimialan jatkuvaa kehittämistä ja kilpailukykyä. Osakeyhtiö on työväline UNA-yhteistyön organisointiin uuden toimivamman sote-ekosysteemin kehittämiseksi.

Lisätietoja:

Ohjelmajohtaja Urpo Karjalainen, urpo.karjalainen@pshp.fi , 050 5766763
Hankepäällikkö Kati Tuovinen, kati.tuovinen@istekki.fi , 040 8080780

UNA-kehittämisen tiekartta on tarkentunut

UNA vastaa tulevaisuuden sote-palvelukokonaisuuden uusiin toiminnallisiin tarpeisiin tarjoamalla asiakaskeskeiset ratkaisut sote-palveluintegraation mahdollistamiseksi. Vaiheittaisella, modernilla kehittämisyhteistyöllä rakentuva modulaarinen tietojärjestelmäkokonaisuus tukee julkisten sotetoimijoiden nykyisiä ja tulevia toiminnallisia tarpeita. Tulevina vuosina kehitettävien ratkaisujen toteutusjärjestys ja aikataulu ovat tarkentuneet.  
 
Hankintavaiheessa parhaillaan olevan UNA-ytimen integraatio- ja tiedonhallintaratkaisun (ks.Linkki aiempaan uutisointiin) sekä UNA-ytimeen rakentuvan Tilannekuva- ja suunnitelmatoiminnallisuuden lisäksi UNA toteuttaa tulevina vuosina seuraavat toiminnallisuudet:  • Tilannekuva- ja suunnitelma-sovellus/käyttöliittymä  • Asiakasohjaus (osa UNA-ydintä) • Palvelutuottajan resurssien hallinta (Tuotannonohjaus) • Asiakas- ja potilastyössä tarvittavat ammattilaisen järjestelmät (Ammattihenkilön työpöytä) 
 
Kokonaisuus vaiheistuksineen on kuvattu alla: 

UNA-ydin

UNA-ydin on tiedonhallinta- ja integraatioratkaisu, joka kokoaa yksilö- ja väestötason asiakkuustiedot eri lähteistä (esim. kansalliset tietovarannot ja rekisterit, nykyiset asiakas- ja potilastietojärjestelmät) . Ydin tarjoaa avoimen palvelurajapinnan, jonka  avulla asiakkaan  tilannekuva- ja suunnitelmatoiminnallisuudet voidaan sujuvasti liittää hyödyntämään UNA-ytimen kautta saatavia tietoja.  
 
UNA-hankkeessa rakennettavat Tilannekuva- ja suunnitelma-, Tuotannonohjaus- ja Ammattilaisen työpöytä -ratkaisut tukevat sote-tietojärjestelmien uudistamista, täydentämistä tai korvaamista toimintalähtöisesti. Hankinnat toteutetaan UNA-yhteistyössä laaditun kehittämisstrategian mukaisesti. Tuotannonohjauksesta järjestetään UNA-hankkeessa mukana olevien sairaanhoitopiirien ja kuntien edustajille tarkoitettu työpaja 20.9.2018 Kuntatalolla.  
 
UNA-hankkeen toiminta on siirtymässä loppuvuoden aikana isäntäorganisaationa toimineelta Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä UNA Oy:n vastuulle. Yhtiön toimitusjohtajan ja avainhenkilöiden rekrytoinnit ovat parhaillaan käynnissä. 
 
Lisätietoja:

Ohjelmajohtaja Urpo Karjalainen, urpo.karjalainen@pshp.fi, 050 5766763

Viestintäpäällikkö Tommi Ryhänen, tommi.ryhanen@2m-it.fi, 050 5449632 

UNA-ytimen integraatio- ja tiedonhallintaratkaisun hankintaprosessi etenee

UNA-ytimen integraatio- ja tiedonhallintaratkaisun hankinnan ensimmäinen neuvottelukierros käytiin huhtikuussa ja toinen neuvottelukierros käydään toukokuun lopun - kesäkuun alun aikana. Hankintaprosessissa on päästy hyvin eteenpäin hankittavan ratkaisun ja palveluiden täsmentämisessä. Lopullinen tarjouspyyntö laaditaan syksyn aikana. Kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä ovat mukana seuraavat tarjoajat aakkosjärjestyksessä: Accenture Oy, CGI Suomi Oy, Digia Finland Oy:n ja Atostek Oy:n muodostama ryhmittymä, Fujitsu Finland Oy sekä Mediconsult Oy:n ja Solita Oy:n muodostama ryhmittymä. 

Integraatio- ja tiedonhallintaratkaisun avulla varmistetaan asiakkaiden tietojen käsittely kokonaisuutena eri tietolähteitä hyödyntäen. Asiakkuudenhallinnan käyttöliittymien toteuttamiseen liittyvä työ hankitaan erikseen.

UNA-ytimen kehittämisen aikataulutavoitteena on tarvittavien hankintaprosessien läpivienti niin, että vuoden 2019 alussa päästään toteutus- ja käyttöönottovaiheeseen. Sote-asiakkuudenhallintaa tukevien ratkaisujen toiminnallisen tarpeen täyttymistä ja integroitumista olemassa olevaan järjestelmäympäristöön tullaan pilotoimaan vuoden 2019 aikana. Ratkaisuilla tuetaan sitä, että asiakkaan tietoja nähdään ja voidaan hallita kokonaisuutena. Näin päätöksenteko ja asiakkaan palvelukokonaisuuksien suunnittelu ja seuraaminen helpottuu. 

UNA-yhteistyössä valmistellaan asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuutta uudistavia hankintoja

UNA-yhteistyössä mukana olevat organisaatiot ovat suunnitelleet asiakas- ja potilastietojärjestelmien hankintojen etenemispolkua. Suunnittelua on tehty toimintaympäristön muutokset huomioiden – tunnistamalla uudet toiminnalliset tarpeet sekä nykyisten järjestelmätoiminnallisuuksien uudelleen suunnittelu UNA-arkkitehtuurin tavoitteiden mukaisiksi. Hankittavilla ratkaisuilla on tarkoitus vastata maakuntien toiminta- ja järjestelmälähtöisiin uudistamistarpeisiin.

Varsinaisia hankintoja valmistelevan työn käynnistämisestä tullaan tekemään päätöksiä UNA-ohjausryhmän kokouksessa toukokuun lopussa. Hankintaprosesseja tulee vielä edeltämään hankintojen kohteiden ja hankintastrategian tarkennukset. Näiden perusteella maakunnat voivat tehdä päätöksiä hankintoihin osallistumisesta.

UNA-kehitystyö siirtyy syksyn aikana yhtiömuotoiseen toimintamalliin   

UNA-kehitystyötä on tähän asti toteutettu hankepohjaisella toimintamallilla, jossa nk. isäntäkuntaorganisaationa on toiminut Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Aiemmin asetetun tavoitteen  mukaisesti UNA-toiminta ja -vastuut on tarkoitus siirtää vastikään perustettuun UNA osakeyhtiöön. Yhtiöllä on perustajaosakkaina 12 sairaanhoitopiiriä. Huhtikuun alussa pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti lisäksi neljästä suunnatusta osakeannista, joiden merkinnän myötä UNA Oy:llä on tällä hetkellä osakkaina kaikkiaan 16 sairaanhoitopiiriä. Yhtiön toimitusjohtajana toimii toistaiseksi UNA-hankkeen ohjelmajohtaja Urpo Karjalainen.

Operatiivisen toiminnan käynnistämisvalmistelujen ohella UNA Oy keskittyy keskittyy tällä hetkellä SoteDigi Oy:n kanssa käynnistettyyn yhteistyöhön. Yhteistyön tavoitteena on toteuttaa UNA-ytimeen pohjautuva ns. kansallinen integraatioalustaratkaisu siten, että alustan keskeiset osat ovat käytettävissä vuoden 2020 alussa.

Lisätietoja

Ohjelmajohtaja Urpo Karjalainen, urpo.karjalainen@pshp.fi , 050 5766763
Hankepäällikkö Kati Tuovinen, kati.tuovinen@istekki.fi , 040 808 0780

UNA-ytimen hankinnan neuvottelut käynnistymässä

Osallistujavalinnat UNA-ytimen integraatio- ja tiedonhallintaratkaisun hankinnan kilpailullisen neuvottelumenettelyn mukaisiin neuvotteluihin on tehty ja asianosaisia osapuolia on informoitu asiasta. Neuvottelut käynnistyvät huhtikuussa. Lisätietoja hankintaprosessista antaa hankintayksikkönä toimiva KL-Kuntahankinnat Oy.

Ytimen hankinnan lisäksi UNA-hankkeessa on parhaillaan työn alla mm. myös UNA-lomakepalvelun toteutus, UNA-arkkitehtuuriin perustuvien konsortiokohtaisten hankintojen valmistelu sekä UNA Oy:n perustamistoimenpiteet.

Lisätietoja:
Raili Hilakari, raili.hilakari@kuntahankinnat.fi , 050 544 7262
Urpo Karjalainen, urpo.karjalainen@pshp.fi , 050 576 6763

UNA on valtakunnallinen julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistyöhanke, jonka avulla sote-tietojärjestelmien ekosysteemiä uudistetaan vaiheittain. Kyseessä on siis hallittu ja vaiheistettu etenemispolku tulevaisuuden hyvinvointipalvelujen tuottamisessa tarvittavan asiakaslähtöisen sote-tietojärjestelmien kokonaisuuden luomiseksi. Yhdessä kansallisten Kanta-palveluihin pohjaavien ratkaisujen kanssa UNA muodostaa kansallisen sote-tietojärjestelmäekosysteemin ytimen.

UNA -hanketta viedään eteenpäin tiiviissä yhteistyössä valtakunnallista sote- ja maakuntauudistusta valmistelevien tahojen kanssa. Myös yhteistyö keskeisten sidoshankkeiden kanssa on entisestään tiivistymässä.

UNA -hankkeessa ovat mukana kaikki Manner-Suomen sairaanhoitopiirit/soteyhtymät sekä muutama suuri kaupunki.  

UNA-yhteistyöhön osallistuvat organisaatiot ovat sitoutuneet sote-tietojärjestelmäkokonaisuuden tavoitetilan ja etenemispolun yhteiseen suunnitteluun sekä kehittämistoimenpiteiden koordinointiin. Tällä hetkellä käynnissä on ytimen ensimmäisen vaiheen hankinta. Lisäksi organisaatiot suunnittelevat hankintakonsortiokohtaisesti toteutettavien asiakas- ja potilastietojärjestelmien hankintojen etenemispolkua.

Ota yhteyttä:
Ohjelmajohtaja Urpo Karjalainen, urpo.karjalainen@pshp.fi, 050 5766763
Hankepäällikkö Kati Tuovinen (Istekki Oy), kati.tuovinen@istekki.fi , 040 808 0780

UNA-ytimen hankinnan kilpailutus on edennyt neuvotteluvaiheen käynnistymiseen

Kilpailullisena neuvottelumenettelynä toteutettavan UNA-ytimen hankintaneuvotteluihin on kutsuttu osallistumishakemuksien vertailujen jälkeen viisi tarjoajaa. Neuvottelujen ensimmäinen kierros käynnistyy huhtikuun alkupuolella.

”UNA-ytimen hankinta herätti kiinnostusta useissa toimittajissa ja saimme koko joukon hyviä hakemuksia. Hakemukset käsiteltiin huolellisesti ja arvioitiin hankintailmoituksen mukaisesti paremmuusjärjestyksen selvittämiseksi”, kertoo UNA-ytimen hankinta -projektin ohjausryhmän puheenjohtajana toimiva Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tietohallintojohtaja Ari Pätsi.

Neuvotteluihin valitut ehdokkaat aakkosjärjestyksessä: Accenture Oy, CGI Suomi Oy, Digia Finland Oy:n ja Atostek Oy:n muodostama ryhmittymä, Fujitsu Finland Oy sekä Mediconsult Oy:n ja Solita Oy:n muodostama ryhmittymä.

Lopullinen kilpailutuksessa hankittava ratkaisu täsmentyy neuvottelukierrosten aikana.

Lisätietoja: Raili Hilakari, raili.hilakari@kuntahankinnat.fi , 050 544 7262 Urpo Karjalainen, urpo.karjalainen@pshp.fi , 050 576 6763

Urpo Karjalainen UNA-ohjelmajohtajaksi

UNA-ohjelma on edennyt vahvaan toteutusvaiheeseen ja näköpiirissä ovat konkreettiset järjestelmäratkaisut. Uuden vaiheen myötä ohjelman johtaja vaihtuu Erkki Kujansuun siirtyessä eläkkeelle. 

Uutena ohjelmajohtajana aloittaa 1.1.2018 Urpo Karjalainen. Karjalaisella on laaja-alainen kokemus asiantuntijapalveluliiketoiminnan johtamisesta sekä yritysten käynnistämisestä ja uudistamisesta. Viimeksi hän on toiminut projektijohtajana maakuntien valtakunnallisten palvelukeskusten valmistelussa ja sitä ennen Istekki Oy:n toimitusjohtajana yhtiön perustamisesta alkaen.     

Urpo Karjalaisen vankan kokemuksen ja osaamisen avulla UNA etenee vahvasti tavoiteltuun suuntaan.
 
Lisätietoja: 

Antti Jokela, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, 03 311 65945

Urpo Karjalainen, urpo.karjalainen@pshp.fi,050 5766763

Sairaanhoitopiirit perustavat sote-tietojärjestelmäkehitykseen UNA Osakeyhtiön

Sairaanhoitopiirit päättivät 15.12.2017 perustaa UNA Osakeyhtiön tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien kehittämistä varten.

Sairaanhoitopiirit ja suurimmat kaupungit ovat tehneet UNA-hankkeessa lähes kolme vuotta tiivistä tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien hankintaan tähtäävää yhteistyötä. Tämän hankkeen tuloksena toteutetaan tulevien maakuntien ja sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajien ja järjestäjien toimintaa varten välttämättömien UNA-ydinratkaisujen hankinta ja toteutus juuri käynnistetyllä hankinnalla. UNA-yhteistyössä tullaan nykyisten sairaanhoitopiirien ja tulevien maakuntien toimesta toteuttamaan edelleen sote-ammattilaisten ja asiakkaiden tarvitsemien tietojärjestelmien kehitystä yhteistyössä järjestelmätoimittajien kanssa.

Sairaanhoitopiirien edustajat ovat tehneet tiivistä yhteistyötä ministeriöiden ja SoteDigi Osakeyhtiön hallituksen kanssa parhaan yhteistyömallin ja mahdollisimman nopean ja hallitun UNA-kehitystyön jatkon turvaamiseksi. Marraskuun aikana käydyissä neuvotteluissa sovittiin yhteisistä etenemisaskelista ja neuvotteluiden linjausten mukaisesti sairaanhoitopiirit ovat nyt päättäneet yhtiön perustamisesta. Tarkoituksena on käynnistää nopeasti täsmentävät neuvottelut UNA Osakeyhtiön omistuspohjan kehittämisestä.  Neuvotteluissa sovitaan nyt hankittavien järjestelmien hallinnasta ja kehityksestä sekä tulevaisuuden kehityksen työnjaosta UNA ja SoteDigi Osakeyhtiöiden kesken varmistaen parhaan osaamisen hyödyntäminen ja työn hyvä koordinointi yhtenäisen arkkitehtuurin pohjalta.

Lisätietoja:

UNA-hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Juha Kinnunen, 014 269 1670

UNA-hankkeen ohjelmajohtaja Erkki Kujansuu, 050 336 9899

 

UNA-ytimen ensimmäinen hankintailmoitus on julkaistu

UNA-ydin integraatio- ja tiedonhallintaratkaisun hankintailmoitus on tänään julkaistu hankintayksikkönä toimivan KL-kuntahankintojen Cloudia hankintajärjestelmässä, josta hankintailmoituksen sisältö etenee EU-hankintojen tarkastukseen (http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do) ja siitä palvelulupauksen mukaisesti 48 tunnin sisällä edelleen julkiseksi eri hankintailmoituskanaviin, kuten HILMA-palveluun (www.hilma.fi). Arvion mukaan hankintailmoitus tulee julkiseksi perjantain (15.12.2017) kuluessa.

UNA-hanketoimistossa ytimen hankintaa varten on perustettu oma projekti, jonka projektipäällikkönä toimii Jari Siitonen (Medi-IT Oy). Jari on ollut mukana hankkeessa lokakuusta 2016 ja osallistunut ytimen hankinnan valmistelujen lisäksi lomakesovelluksen hankinta- ja toteutusprojektiin.

Hankintailmoituksen julkaisu on merkittävä saavutus UNA-hankkeelle. Sen myötä käynnistyy odotettu UNA-ytimen hankintojen sarja!

Ohjelmajohtaja Erkki Kujansuu, erkki.kujansuu@pshp.fi, puh. 050 336 9899 
Hankepäällikkö Kati Tuovinen (Istekki Oy), kati.tuovinen@istekki.fi,  040 808 0780

UNA-ytimen hankinta käynnistyy

UNA-hankkeen ohjausryhmä hyväksyi 28.11.2017  kokouksessaan UNA-ytimen hankintailmoituksen julkaisemisen.

Ytimen hankinnassa on päädytty kolmivaiheiseen hankintamalliin. Ensimmäisessä vaiheessa hankitaan tiedon hallinnan ja integraatioiden ratkaisu. Toisessa, osin ensimmäisen kanssa ajallisesti rinnakkain tapahtuvassa vaiheessa asiakkuuden hallinnan ratkaisut ja erillisessä kilpailutuksessa käyttö- ja kapasiteettipalvelut.

Hankittavalla kokonaisuudella tavoitellaan sekä maakuntien järjestämistehtävässä ja palvelutuotannossa käyttöön soveltuvia ratkaisuja, jotka kykenevät mm.

  1. tuottamaan tarvittavan integraation ja tiedon hallinnan sekä asiakkaan tilannekuvan ja asiakassuunnitelman tekemisen,
  2. ja jotka antavat mahdollisuuden asiakasohjaukseen ja asiakaspolkujen hallintaan.
  3. Lisäksi kokonaisuus mahdollistaa mm. palveluiden laadun, saatavuuden ja kustannusten tilannekuvan muodostamisen.

UNA-ohjausryhmän päätöksen mukaisesti yhteishankintayksikkönä on KL-Kuntahankinnat, joka tulee julkaisemaan hankintailmoituksen ja tuottaa hankintaan liittyvät hankintapalvelut.  

UNA-YDIN

  • on erottamaton osa UNA-arkkitehtuuria.
  • mahdollistaa asiakastarpeeseen perustuvan palvelujärjestelmän toiminnan.
  • mahdollistaa palveluiden vaikuttavuudesta huolehtimisen.
  • mahdollistaa sosiaali- ja terveyspalveluissa syntyvän datan hyötykäytön.
  • mahdollistaa sekä taloudellisia (tuottavuus) että laadullisia (vaikuttavuus) hyötyjä.
  • mahdollistaa uusien palveluiden tiedon hallinnan ja käytön koko ekosysteemissä.
  • tehostaa Kanta-palveluiden tiedon hyödynnettävyyttä merkittävästi.

UNA-hankkeelle kehitysjohtaja

UNA-hanketoimisto vahvisti rivejään, kun Pirkko Kortekangas aloitti kehitysjohtajan tehtävässä 1.11.2017. Kortekankaan johtamisvastuulla UNA-hankkeessa ovat erityisesti toiminnan ja toiminnallisten asioiden kehittämiseen liittyvät tehtäväkokonaisuudet.

Kortekangas tulee UNA-kehitysjohtajaksi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tietohallintoylilääkärin tehtävästä. ”Kansalaisella ja ammattihenkilöllä on oikeus saada tarvitsemansa tiedot pyytämättä”, voisi olla motto niille yli 15 vuodelle, jotka hän on viettänyt tiedonhallinnan eri näkökulmien parissa. Erikoissairaanhoidon perinpohjaisen tuntemuksen lisäksi hänelle ovat tulleet tutuksi myös perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja kunnankin tiedonhallinta tutuiksi lukuisten paikallisten, alueellisten ja kansallisten työryhmien ja tehtävien kautta. Kortekangas on terveydenhuollon tietoarkkitehtuurin uranuurtajia. Asiantuntijuuttaan hän on päässyt kehittämään mm. kansalaisen asiointipalveluihin, Kanta-palveluihin, biopankkeihin ja tutkimustyön tietojen hallintaan liittyvissä hankkeissa. Koulutukseltaan hän on neurokirurgi, LT, mutta on toiminut myös terveyskeskuslääkärin, yleiskirurgin, lääketieteellisen etiikan suunnittelijan ja lääketieteen tutkijan tehtävissä.  

Lisätietoja:

Ohjelmajohtaja Erkki Kujansuu, erkki.kujansuu@pshp.fi, 050 336 9899
Hankepäällikkö Kati Tuovinen, kati.tuovinen@istekki.fi, 040 808 0780

UNA-hankkeen kokeilut onnistuneita

Osana UNA-hankkeen toimeenpanovaihetta UNA-hanketoimisto on toteuttanut kokeiluja vaihtoehtoisista UNA-ytimen ratkaisumalleista. Kokeilut toteutettiin tietojärjestelmätoimittajien kanssa tehdyillä Proof-of-Concept (PoC) -projekteilla. Noin 3kk kestäneillä PoC-kokeiluilla haettiin vahvistusta UNA-yhteistyön tavoitteiden mukaisten ratkaisujen toteutuskelpoisuuteen sekä UNA-hankkeen vaiheistukseen ja arkkitehtuurilinjauksiin.
UNA-ytimen tavoitteena on tukea sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkuudenhallintaa sekä asiakaslähtöisten palvelujen kokonaiskoordinaatiota. Nyt tehdyillä PoC-kokeiluilla onnistuttiin menestyksekkäästi arvioimaan uusien ratkaisujen toteutusmahdollisuuksia. Ennen kaikkea PoC-kokeilut todistivat ensimmäistä kertaa käytännön tasolla UNA-arkkitehtuurin toimivuuden!

Ketterää kehitystä

Yhteistyöhön valikoituneilla järjestelmätoimittajilla oli olemassa valmiita ratkaisuehdotuksia, joiden avulla voitiin toteuttaa UNA-arkkitehtuurin mukaisia toiminnallisuuksia. Lähtökohtana oli, että PoC-tuotokset ovat jatkossa vapaasti hyödynnettävissä ja kehittämisessä hyödynnetään ketteriä menetelmiä. PoC-toteutusten kohteiksi valittiin UNA-kehitysroadmapin ensimmäisen vaiheen sisällöt eli asiakkuudenhallinnan ratkaisu, integraatiokyvykkyys, tiedonhallintaratkaisu ja toiminnanohjaus.
PoC-kokeiluissa hahmoteltiin tulevia sote-toimintamalleja uusilla välineillä ja haettiin samalla välittömiä käyttäjäkokemuksia. Kehitystyötä tehtiin vuorovaikutteisesti niin järjestelmätoimittajien kuin mukaan saatujen sote-ammattilaistenkin kanssa.

Kokeiluista kohti hankintoja ja toteutuksia

UNA-ytimen hankinnan valmistelu etenee määrätietoisesti kohti hankintailmoituksen julkaisua, joka tapahtuu UNA-ohjausryhmän linjauksen mukaisesti marraskuun loppuun mennessä. Tämä aikataulu mahdollistaa keskeisimpien UNA-ytimen asiakkuudenhallinnan moduulien toteutuksen ennen vuotta 2020. Ensimmäisessä vaiheessa hankitaan UNA-ytimen sekä tulevien asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistuksen kannalta välttämätön integraatio- ja tiedonhallintaratkaisu.

Kattava PoC-yhteenveto ja PoC-kokeiluihin liittyvät esitykset löytyvät osoitteesta https://www.innokyla.fi/web/tyotila3906529/materiaalit
• PoC-yhteenveto (UNA-hanketoimisto)
• Asiakkuudenhallinta (Atostek, UNA-hanketoimisto)
• Integraatiokyvykkyys ja tiedonhallinta (CGI, UNA-hanketoimisto)
• Asiakasprosessit ja toiminnanohjaus (Digia, UNA-hanketoimisto)

Lisätietoja Ohjelmajohtaja Erkki Kujansuu, erkki.kujansuu@pshp.fi, 050 336 9899
Hankepäällikkö Kati Tuovinen, kati.tuovinen@istekki.fi, 040 808 0780

 

näppäimistä

UNA -lomakesovellus

lateral-image-right
Tori ja talo

Uutisarkisto

Aiempia UNA -hankkeen uutisia ja uutiskirjeitä

lateral-image-left