UNA -Asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamisyhteistyö

UNA-esittelyvideo

UNA OY:N UUSI WWW-SIVUSTO AVATTU!

UNA Oy:n uusi www-sivusto on 5.2.2019 julkaistu osoitteessa http://www.unaoy.fi.

Tätä UNA-hankkeen aikaista sivustoa ei enää päivitetä. Tervetuloa vierailemaan yhtiön sivustolla!

Lisätietoja:

Viestintäpäällikkö Tommi Ryhänen, tommi.ryhanen@2m-it.fi +358 (0)50 544 9632

UNA-lomakesovellus on tuotantovalmis!

UNA-yhteistyössä toteutettu terveydenhuollon sähköisten lääkärintodistusten toteutus Lomake UNA on tuotantovalmis.

Yhteistyössä Solidabis Oy:n kanssa toteutettu Lomake UNA on saanut Kelan yhteistestauksessa vaatimustenmukaisuustodistuksen: Lisätietoja: https://www.kanta.fi/jarjestelmakehittajat/yhteistestauksessa-hyvaksytyt-tietojarjestelmat  Lomake UNA voidaan ottaa käyttöön yhteistyöhön osallistuneissa organisaatioissa niin erikoissairaanhoidossa kuin perusterveydenhuollossa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon lomakkeiden yhteisellä toteutuksella koko sektorin käyttöön haetaan kustannustehokasta tapaa toteuttaa ja ylläpitää palvelu, jota kaikki tarvitsevat samansisältöisenä. Toteutuksen kuluessa on vahvistunut käsitys siitä, että sähköisten palveluiden ja toimintatapojen kehittäminen edellyttää UNA-yhteistyön kaltaista asiakaspalvelussa ja potilashoidossa toimivien yhteistyötä. 

UNA-yhteistyö on rahoitettu 2015 solmitun sairaanhoitopiirien ja isojen kaupunkien yhteistyösopimuksen pohjalta. Yhteistyön ensimmäisiä tehtäviä oli kilpailuttaa keskitetty palvelu lausuntojen ja todistusten tuottamiseen ja tallentamiseen Kansalliseen potilastiedon arkistoon.

Lomake UNA:n ensimmäiseen käyttöönottoon ollaan parhaillaan valmistautumassa.

Lisätietoja:

Kehitysjohtaja Pirkko Kortekangas, pirkko.kortekangas@unaoy.fi, +358 (0)40 839 4980

UUSI HALLITUS JA UUSIA IHMISIÄ UNA OY:SSÄ!

UNA Oy:lle on valittu uusi hallitus. Hallitusta luotsaa puheenjohtajana Leena Setälä (johtaja, VSSHP). Varapuheenjohtajana toimii Jaakko Pihlajamäki (johtaja, EPSHP). Muita hallituksen jäseniä ovat Timo Louna (PHHYKY), Antti Jokela (PSHP), Veijo Romppainen (PPSHP), Tuomo Pekkarinen (PSSHP) sekä Risto Kortelainen (ESSOTE).

Onnittelut valinnasta uusille hallituksenjäsenille! Ja kiitokset edelliselle hallitukselle uuraasta työstä! Viestikapula vaihtuu uuden hallituksen ensimmäisessä kokouksessa 22.1.2019.

Pirkko Kortekangas (LTT) on puolestaan aloittanut UNA Oy:n palveluksessa Kehitysjohtajana joulukuussa 2018. Pirkko siirtyi tehtävään TYS:n tietohallintoylilääkärin tehtävästä. Tammikuussa yhtiön palveluksessa työnsä ovat aloittaneet Palvelujohtaja Kati Tuovinen ja Kehitysjohtaja Juha Rannanheimo (molemmat Istekki Oy:stä). Kaikki kolme ovat pitkän linjan UNA-toimijoita ja nyt yhteistyö eri sidosryhmien kanssa tiivistyy entisestään. 

Tammikuussa työnsä yhtiössä aloitti myös Digijohtaja Kimmo Kasteenpohja, joka siirtyi yhtiöön Sotedigi Oy:stä.

UNA Oy:n palkkalistoilla työskentelee uusien rekrytointien jälkeen kaikkiaan kuusi henkilöä.

UNA Oy:n uusi www-sivusto julkaistaan tammi-helmikuun taitteessa osoitteessa http://www.unaoy.fi. Www-sivusto parantaa yhtiön viestinnän mahdollisuuksia monitoimijakentässä. Www-sivujen käyttäjäkokemuksien avulla sivustoa kehitetään edelleen. 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Katja Rantala, katja.rantala@unaoy.fi +358 (0)44 468 5000

Viestintäpäällikkö Tommi Ryhänen, tommi.ryhanen@2m-it.fi +358 (0)50 544 9632

UNA-ytimen tarjouspyyntö on valmis! 

Vuosien yhteistyön tuloksena UNA Oy on tänään 11.1.2019 lähettänyt UNA-ytimen tarjouspyynnön tarjoajille. UNA-ydin on yksilö- ja väestötason asiakkuustiedot kokoava tiedonhallinta- ja integraatioratkaisu, joka palvelee niin sote- järjestäjä- kuin -tuottajatasonkin toimintaa.  

Tarjouspyyntö on syntynyt viimeisen vuoden aikana läpikäydyn kilpailullisen neuvottelumenettelyn tuloksena. Neuvotteluja on käyty hankintaprosessissa hankintailmoituksen perusteella halukkuutensa osoittaneista järjestelmätoimittajista valikoituneiden tarjoajien kanssa. Varsinainen hankintapäätös tehdään tarjoajilta saatujen tarjousten perusteella tarjouspyynnössä ilmoitettujen kriteerien mukaisesti.

Suuret kiitokset valmistelutyöhön sen eri vaiheissa osallistuneille.

UNA Oy on omistaja- sekä yhteistyötahoineen innoissaan nyt saavutetusta merkittävästä askeleesta! 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Katja Rantala, katja.rantala@unaoy.fi +358 (0)44 468 5000

Projektipäällikkö Jyri Lindeberg, jyri.lindeberg@2m-it.fi +358 (0)44 338 9607

UNA Oy yksi vuotta!

Lauantaina 15.12.2018 juhlittiin UNA Oy:n 1-vuotissyntymäpäivää. Yhtiön toimintaa on hiljalleen viritelty vuoden aikana, nyt loppuvuodesta isommin harppauksin. UNA Oy toimii maan kattavassa yhteisössä, mistä voimme olla iloisia! Yhdessä olemme rakentamassa jotain suurta ja vaikuttavaa!  

Mennyt vuosi on ollut hankkeen parissa hyvin aktiivinen ja hanketekeminen alkaa vähitellen muuttua konkreettisiksi palveluiksi, sillä lomakepalvelun (Lomake UNA) ensimmäiset käyttöönotot tapahtuvat pian vuodenvaihteen jälkeen. Lomake UNA on STM-vaiheistusasetuksen mukainen valtakunnallinen toteutus, jolla käyttäjä näkee ja voi laatia sähköisesti lomakkeet Kanta:an ja sitä kautta edelleen välitettäväksi asianosaisille viranomaistahoille.

UNA-ytimen hankinta puolestaan etenee alkuvuodesta tehtävän hankintapäätöksen jälkeen toteutusvaiheeseen. Ensimmäisten ytimen toiminnallisten pilottien on määrä käynnistyä jo vuoden 2019 aikana. Myös UNA-ytimen päälle rakentuvien ammattilaisen työprosesseja tukevien ratkaisuiden (ns. konsortiokohtaiset hankinnat) valmistelu etenee nyt nopeasti. 

Suuri kiitos kaikesta tehdystä työstä, yhteistyöstä ja yhteisöllisyydestä UNA-hankkeen toiminnassa mukanaoleville ja kumppaneillemme tämän vuoden osalta. 

UNA Oy ja UNA-hanketoimisto toivottavat kaikille Hyvää Joulua ja Onnea Uudelle Vuodelle!

(UNA Oy on lahjoittanut joulukorttirahat syntymäpäivän kunniaksi Pelastakaa Lapset r.y:lle.) 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Katja Rantala, katja.rantala@unaoy.fi +358 (0)44 468 5000

UNA Oy:n toimitusjohtaja valittu

Sosiaali- ja terveydenhuollon uusien ICT-järjestelmien kansallisen alustan, UNA-ytimen kehittäminen jatkuu sairaanhoitopiirien perustaman kehitys- ja asiantuntijayhtiö UNA Oy:n toimesta. UNA mahdollistaa julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisten palvelujen kehittymisen vaiheittain toteutettavalla tietojärjestelmäkokonaisuudella.

Yhtiön toimitusjohtajaksi on nimitetty KTT Katja Rantala. Rantala siirtyy tehtävään Espoon kaupungin ja Uudenmaan maakuntavalmistelun organisaatiosta. Rantala aloittaa tehtävässään 12.11.2018. Toimitusjohtajan tehtävää tähän saakka hoitanut ohjelmajohtaja Urpo Karjalainen siirtyy eläkkeelle ensi vuoden alussa.

”Katsomme, että Katja Rantala omaa juuri ne ominaisuudet ja taustan, joita tarvitaan UNA-hankkeen eteenpäin viemiseksi hankemuotoisesta toiminnasta osakeyhtiön hoitamaksi kehitystyöksi monimuotoisessa sidosryhmätyössä”, toteaa UNA Oy:n hallituksen puheenjohtaja Göran Honga. ”Toimitusjohtaja Rantala ja UNA-hankkeesta yhtiön palvelukseen siirtyvä ydinryhmä vastaavat yhdessä yhtiön strategisten tavoitteiden toteuttamisesta.”

Rantala itse kommentoi uutta tehtävää ja suunnitelmiaan seuraavasti: ”Otan tehtävän vastaan innolla ja ilahtuneena. Hienoa päästä mukaan mielenkiintoisessa vaiheessa, jossa UNA-hankkeessa ollaan tekemässä eräänlaista ”läpimurtoa”. Haluan tukea UNA-hankkeen etenemistä vahvalla viestinnällä onnistumisista. Odotan innolla lähempää tutustumista hankehenkilöstöön sekä omistajatahoihin.”

UNA-hankkeen projektit ja tehtävät siirtyvät hankkeen isäntäorganisaationa toimineelta Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä UNA Oy:n vastuulle 1.11.2018. 

UNA
Katja Rantala ja Göran Honga Kuntatalolla 19.10.2018

Lisätietoja:

UNA Oy:n hallituksen puheenjohtaja Göran Honga, goran.honga@vshp.fi, 06 2131800
Ohjelmajohtaja Urpo Karjalainen, urpo.karjalainen@pshp.fi, 050 5766763

Onko sinulla kysyttävää UNA-hankkeesta? Haluatko antaa meille palautetta? Ota meihin yhteyttä!

Tilaa UNA -uutiskirje

UNA -hanketoimisto

narrow

UNA -kokoukset ja tapahtumat

narrow
narrow

Lääkärin tilannekuva (UNA PoC) -video

lateral-image-left

Ammattilaisen järjestelmäriippumaton tilannekuva (UNA PoC)

lateral-image-right

UNA -hankkeen määrittelyvaiheen materiaalit

narrow

UNA -yhteisö

narrow