Kuntiin kohdistettujen uudistusprosessien arviointitutkimus käynnistyy

Suomen Kuntaliiton koordinoimana käynnistetään syyskuun lopussa kuntiin kohdistettujen uudistusprosessien arviointitutkimus. Tutkimuksen toteuttajana toimii Tampereen yliopistosta ja Lapin yliopistosta koottu tutkijaryhmä.

 

Arviointitutkimuksen tutkijaryhmään kuuluvat professori Jari Stenvall Tampereen yliopistosta, professori Antti Syväjärvi Lapin yliopistosta, professori Petri Virtanen Tampereen yliopistosta, yliopistolehtori Hanna Vakkala Lapin yliopistosta ja tutkija Kari Kuoppala Tampereen yliopistosta.

Tarkastelussa seitsemän uudistusta

Kataisen hallituksen toimesta on käynnistetty seitsemän (7) kuntiin kohdistettua uudistusta. Ne ovat kuntarakenneuudistus, kuntalain uudistus, valtionosuusuudistus, sote-uudistus, toisen asteen koulutuksen uudistus, metropolikysymyksen ratkaiseminen ja kuntien tehtäviin liittyvä uudistus.

Arviointitutkimuksen tutkijaryhmä tulee keskittymään muun muassa siihen, miten nuo uudistukset on perusteltu ja miten niille on asetettu tavoitteet. Tutkijoiden kiinnostus kohdistuu myös noiden uudistusten organisointiin, resursointiin, valmisteluun ja siihen, miten uudistuksissa on hyödynnetty aikaisempaa tietoa ja kokemusta sekä millainen ilmapiiri ja vuorovaikutus on saatu aikaan valtion ja kuntien välille sekä kuntien kesken.

 

Arviointitutkimus valmistuu tammikuun lopussa 2015. Näin ollen sen tulokset saadaan käyttöön jo kevääksi, kun keskustellaan eduskuntavaalien yhteydessä kuntiin kohdistuvista uudistustarpeista ja niiden sisällöistä.

Osana  käynnistyvää ARTTU2-tutkimusohjelmaa

Kuntiin kohdistettujen uudistusprosessien arviointitutkimus on osa Suomen Kuntaliiton käynnistämää ja koordinoimaa laajaa ARTTU2-tutkimusohjelmaa.  Tutkimusohjelma toteutetaan yhdessä usean eri yliopiston, neljänkymmenen kunnan ja tutkimusohjelman rahoittajien kanssa.  ARTT2 -ohjelma on jatkoa vuosina 2008-2013 Paras-uudistusta tutkineelle ARTTU-tutkimusohjelmalle. Uusi ARTTU2-ohjelma käynnistyy tänä syksynä ja tulee jatkumaan aina vuoden 2018 kevääseen asti. Ohjelman tutkimusosiot käynnistetään vaiheittain tämän ja ensi vuoden aikana.

Tagit