Ajankohtaista STM:n hankehauista

​Hyvinvoinnin ja terveyden hyvät käytännöt koko Suomeen

Valtionavustuksia voi hakea hallituksen kärkihankkeen osaprojektin ”Hyvät käytännöt pysyvään käyttöön” hankkeisiin 17.6.–30.9.2016. Valtionavustusta voi hakea hankkeisiin, joiden tehtävänä on levittää valitut hyvät käytännöt mahdollisimman laajasti koko Suomeen.

Tavoitteena on juurruttaa jo hyviksi havaitut hyvinvointia ja terveyttä lisäävät käytännöt osaksi pysyvää toimintaa.

Hallitus haluaa liikunnan ja terveet elämäntavat osaksi kaikkien arkea. Tämän kärkihankkeen avulla halutaan vaikuttaa erityisesti väestöryhmiin, joissa hyvinvointi ja terveys ovat keskimääräistä huonompia. Kärkihankkeessa levitettävät hyvät käytännöt auttavat ammattihenkilöitä vahvistamaan näihin ryhmiin kuuluvien ihmisten pystyvyyden tunnetta ja valmiuksia huolehtia omasta hyvinvoinnista ja terveydestä.

Valtionavustusta voi hakea kuuteen sisältökokonaisuuteen:

  1. elintapaohjauksen vahvistaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa ja sen palveluketjuissa

  2. perheiden ravitsemus- ja liikuntatottumusten muutoksen tukeminen

  3. mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien fyysisen terveyden edistäminen

  4. mielenterveystaidot ja ammattilaisten mielenterveysosaaminen

  5. yhteinen keittiö

  6. ikääntyneiden liikunnan edistäminen

Hankkeiden rahoitukseen on varattu yhteensä 7,2 miljoonaa euroa. Valtionavustusta voi hakea hankkeisiin, jotka toteutetaan mahdollisimman laajasti koko maassa. Hankkeilta edellytetään usean toimijan yhteistyötä. Osallistujina voivat olla kunnat tai kuntayhtymät, järjestöt, yritykset, seurakunnat tai muut toimijat.

Päätökset avustusta saavista hankkeista tehdään syksyn aikana. Hankkeet on tarkoitus saada käyntiin vuoden 2017 alussa.

Lisätiedot:

Johtaja Taru Koivisto, p. 02951 63323, etunimi.sukunimi@stm.fi
Neuvotteleva virkamies Meri Larivaara. p. 02951 63634, etunimi.sukunimi@stm.fi

 

Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihankkeen palvelusetelikokeilu

Valtionavustuksia voi hakea STM:n vastuulla olevan kärkihankkeen Palvelut asiakaslähtöisiksi osahankkeen palvelusetelikokeiluun 28.6.–31.8.2016.

Valtionavustusta voi hakea kuntien, kuntayhtymien tai kuntakonsortioiden vetämiin hankkeisiin, joihin yksityiset ja kolmannen sektorin palveluntuottajat osallistuvat.

Hankkeessa on tarkoituksena kokeilla palvelusetelin käyttöä isompien palvelukokonaisuuksien tuottajien valinnassa. Palvelukokonaisuudet voivat olla esimerkiksi valinnanvapausselvityshenkilötyöryhmän raportissa alustavasti linjattuja vaihtoehtoja. Kokeilut tehdään erityyppisissä kunnissa, kuntayhtymissä ja niiden yhteenliittymissä palvelusetelinlain (569/2009) puitteissa.

Kokeilujen tavoitteena on saada kokemuksia ja tietoa erilaisten toimintamallien käytöstä ja käyttää tätä tietoa valinnanvapausmallin ja sen lainsäädännön kehittämisessä. Tavoitteena on kehittää sosiaali- ja terveydenhuoltoa asiakaslähtöiseksi ja asiakkaita tukevaksi. Lisäksi tavoitteena on kehittää valinnanvapautta tukevia tietojärjestelmiä sekä sähköisiä palveluja, joilla on mahdollista hakea ja vertailla kansallisia palveluntuottajia.

Kokeiluun hakeneiden kanssa varmistetaan, että hankesuunnitelmat täyttävät avustukselle määriteltävät kriteerit. Tätä varten elokuussa järjestetään avoin tilaisuus hakijoille ja hakua suunnitteleville. Tilaisuutta koskevat tiedot julkaistaan Palvelusetelikokeilun verkkosivulla.

Kokeiluhankkeiden rahoitukseen on varattu yhteensä 9,5 miljoonaa euroa. Avustuksen hakijoina voivat olla sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen järjestämisestä vastaavat kunnat tai kuntayhtymät.

Päätökset avustusta saavista hankkeista tehdään viimeistään lokakuussa. Kokeiluhankkeet on tarkoitus saada käyntiin vuoden 2017 alussa.

Lisätiedot:

Minna Saario, hankepäällikkö, p. 029 516 3146, etunimi.sukunimi@stm.fi
Twitter @Saario_Minna

Hakuohjeet ja lomakkeet

Hakuohjeet ja lomakkeet ovat yhteisiä kaikille STM:n kärkihankkeille ja julkaistaan viimeistään elokuun alussa STM:n sivuilla. Tietoa rahoitushauista löytyy täältä.

Lisää uusi kommentti

Puhdas teksti

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.